Ålands radio och tv Ab berör oss alla och engagerar, det är bra. Det är i samtal och problematisering som saker utvecklas.

Några klargörande fakta:

Ålands radio och tv Ab omorganiserar för att stärka både tekniken och administrationen med syfte att modernisera, digitalisera och effektivisera. Som ett led i det här arbetet kommer bolaget att rekrytera en ny vd och nuvarande vd övergår i en tjänst som med ansvar för ekonomi- och personaladministration. Omorganiseringen har också som syfte att ta vara på olika kompetenser och förstärka tekniksidan.

Det innebär att den administrativa strukturen och ledningen förändras på följande sätt: en adminstratörstjänst dras in,bokföringen digitaliseras och tas hem, viinrättaren tjänst som ansvarar för ekonomi och personaladministration. En ny vd rekryteras och nuvarande vd övergår i den nyinrättade tjänsten då den nya vd:n börjar.

Tanken är att ha den nya organisationsmodellen på plats senast vid årsskiftet för att under våren följa upp och utvärdera förändringen.

Omorganiseringen förväntas bli kostnadsneutral.

Vi i styrelsen ser att bolaget även fortsättningsvis står inför stora utmaningar. Vi är nöjda med det vardagsarbete och det utvecklingsarbete som görs på radion i dag men vill genom omorganisering skapa än bättre förutsättningar för verksamheten i framtiden.

Styrelsen för Ålands radio och tv

Den 8 maj kom ett pressmeddelande: ”Vihriäläs utredningsgrupp: Efter företagsstöd och stimulansåtgärder behövs det ett stort anpassningspaket för att stabilisera den offentliga ekonomin”.

I min insändare om kommunstödet, som delas ut lika (i procent) till alla blev denna mening censurerad av Ålandstidningen:

De medel som förvaltas i fonder och stiftelser baserar sig på donationer av länge sedan hädangångna människor – de är inte krispengar för din generation, Staffan Bruun.

Chefredaktör Daniel Dahlén diskuterar samarbetet i Norden i en ledare den 26 maj. Han hävdar att samarbetet slagits sönder på några veckor av coronaviruset och att det på EU-nivå inte existerar mycket av samarbete.

Resorna till och från Åland är flaskhalsar i fråga om smittospridning. Det räcker inte med att rederierna glesar ut restaurangbord och håller rent i toalettutrymmen.

När man ska lösa ett problem måste man först förstå varför problemet uppstått och sedan kan man lösa det på ett smart sätt.

Slitaget i Badhusberget beror på följande saker:

Under fjolåret, i synnerhet före valet, debatterades lärarbehörigheterna flitigt i media. Tongivande i debatten var bland andra dåvarande lag- och kulturutskottets ordförande, nuvarande vicelantråd Harry Jansson (C).

I tilläggsbudgeten föreslår LR två åtgärder för att stärka kommunernas ekonomi: Att kompensera för minskade skatteintäkter med 3,5 miljoner, som fördelas enligt de debiterade inkomstskatterna 2018, justerat med nya skattesatser, och att dämpa effe

Av lagtingsledamot Marcus Måtars (Ob) insändare i Ålandstidningen den 27.5 kan man bara dra en slutsats; Diskussionen kring bulvanaffären och oppositionens spörsmål har träffat en nerv som är känslig för honom och partiet.

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Fler insändare