Förra veckan bevistade jag Liberalernas möte i Brändö. Trots att det är valtider var det ett fåtal deltagare.

Jag hade förväntat mig att Mats Perämaa (Lib) skulle ha varit närvarande eftersom skärgården ändå hör till hans kärnområden. Så var icke fallet.

Jag har under den här mandatperioden kunnat notera att han liksom andra beslutsfattare har ett aktivt ointresse beträffande skärgården.

Inför förra valet sade han i Brändö att vi kan glömma fiskodlingen. Man kan utgå från att detta är ett faktum eftersom han inte gjort någonting under den här perioden som skulle tyda på någonting annat.

Detta kan sägas vara diaboliskt eftersom han vet hur utsatt skärgården är.

Ändå säger han i partiets blad att han arbetar för näringarna vilket således är att betrakta som tom retorik. Påvisa då något alternativ som skulle kunna vara en framgångsmodell.

Någon påstod på mötet att han var rädd för att komma till Brändö. Det tror inte jag.

Jag kan exmplifiera med andra frågor där Perämaa agerat mot skärgården eller varit passiv. Beträffande vindkraften var han med och placerade Brändöbolaget utanför stödsystemet.

Det är lätt att ta politiska poäng på huvudön genom att ge stöd för frågor som går emot skärgården. En fråga som länge varit aktuell är de störningar beträffande tv-bilden som förekommer i den östra skärgården.

Många har gjort framstötar till politikerna utan resultat. För min del har jag också talat med Perämaa utan resultat. Radions tekniker säger att störningarna beror på att Smedsbölesändaren är för svag. En åtgärd skulle inte vara kostsam.

Den nuvarande situationen är juridiskt olaglig eftersom landskapsregeringen uppbär avgifter trots en undermålig bildkvalitet.

Är inte detta förtryck av minoritet? Jag är medveten om att jag är en röst i öknen.

Olof Öström

Brändö

Brage Eklunds (ÅF) valannons 3.10.2007 hade parollen ”Jag tror på ärlighet”, annars skulle han sluta som politiker.

Det skulle vara bra för oss röstare om han redogjorde för vilka frågor som hans ärlighet avser.

”Osäker röstare”

Ulf Weman (S) kallar tunneldebatten för ett spel för gallerierna. Jag kan försäkra att det inte är ett ”spel” för oss skärgårdsbor, tvärtom.

Politikernas ambitioner verkar inte ha några gränser. Nu tror man sig kunna påverka klimatet.

Nu för tiden får man gå med ”skämskudde” om man åker på nöjesresa med flyg. Vi ska äta närproducerat och konsumera hållbart, trumpetas det ut av de som vet bäst hur vi bör leva. Och alla beundrar Greta Thunberg och hennes kamp för miljön.

Operation Anka är en kampanj för läskunnighet, och dess mål är att uppmuntra barn att läsa. För närvarande pågår dess svenska del. Men varför oroar sig Finlands Näringsliv EK för läskunnigheten?

Den offentliga sektorns kostnader ökar alarmerande. Den privata sektorn går knackigt hörs det från alla håll. Vad görs då från LR:s sida för att minska sina kostnader? Väldigt lite.

Bästa minister Mika Nordberg (MSÅ), 18 september var utsatt datum när ni skulle ha delgivit vilket bolag som fick upphandlingen på Mariehamn-Arlanda och den 3 oktober skulle ni ha skrivit ett avtal med något flygbolag.

Den snart avgående regeringen står i beråd att försätta Åland i en prekär ekonomisk situationgenomattsatsa uppemot 100 miljoner euro på en ny hybridfärja och en 540 meter lång bro över orörd Föglönatur.

Jag tycker att vi på Åland över lag kunde var mycket bättre på att bygga broar, nätverka och lära av andra.

Jag ställer upp i mitt första lagtingsval och har 20 års erfarenhet av kommunpolitik.

Vi i Obunden samling ordnade ett möte angående tunnel till Föglö. Sedan dess har MKB kommit och det privata initiativet har mött oss väl.

Om vi följer dagens utveckling skulle Åland få jämställda löner först om drygt 100 år, vilket står i kontrast till landskapsregeringens målsättning om 2020. Det måste gå mycket snabbare.

Apropå ledaren

Ålandstidningen inleder sin ledare i lördags med: ”Väljarnas växande intresse för klimat- och miljöfrågor är en tillgång i och efter lagtingsvalet.”

Mina ambitioner för att göra Åland till en bättre plats att leva på går före min blygsamhet. Jag kan också tänka mig att fylla kansliministerstolen, inte bara med en XXL-kropp utan också med handlingskraft, hörförståelse och läskunnighet.

Fler insändare