Förra veckan bevistade jag Liberalernas möte i Brändö. Trots att det är valtider var det ett fåtal deltagare.

Jag hade förväntat mig att Mats Perämaa (Lib) skulle ha varit närvarande eftersom skärgården ändå hör till hans kärnområden. Så var icke fallet.

Jag har under den här mandatperioden kunnat notera att han liksom andra beslutsfattare har ett aktivt ointresse beträffande skärgården.

Inför förra valet sade han i Brändö att vi kan glömma fiskodlingen. Man kan utgå från att detta är ett faktum eftersom han inte gjort någonting under den här perioden som skulle tyda på någonting annat.

Detta kan sägas vara diaboliskt eftersom han vet hur utsatt skärgården är.

Ändå säger han i partiets blad att han arbetar för näringarna vilket således är att betrakta som tom retorik. Påvisa då något alternativ som skulle kunna vara en framgångsmodell.

Någon påstod på mötet att han var rädd för att komma till Brändö. Det tror inte jag.

Jag kan exmplifiera med andra frågor där Perämaa agerat mot skärgården eller varit passiv. Beträffande vindkraften var han med och placerade Brändöbolaget utanför stödsystemet.

Det är lätt att ta politiska poäng på huvudön genom att ge stöd för frågor som går emot skärgården. En fråga som länge varit aktuell är de störningar beträffande tv-bilden som förekommer i den östra skärgården.

Många har gjort framstötar till politikerna utan resultat. För min del har jag också talat med Perämaa utan resultat. Radions tekniker säger att störningarna beror på att Smedsbölesändaren är för svag. En åtgärd skulle inte vara kostsam.

Den nuvarande situationen är juridiskt olaglig eftersom landskapsregeringen uppbär avgifter trots en undermålig bildkvalitet.

Är inte detta förtryck av minoritet? Jag är medveten om att jag är en röst i öknen.

Olof Öström

Brändö

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare