Ett framgångsrikt centrum och en levande stadskärna får man genom samarbete och när målsnöret är ett livskraftigt centrum för alla medborgare.

När all fokus ligger på att någon enskild näringsidkare som har kontakter på beslutsfattande positioner särbehandlas på ett positivt sätt är vi inne på helt fel spår.

När vi identifierat stadens själ så tar vi vara på den och fortsätter på spåret. Är vi en sjöfartsstad? Är vi en trädgårdsstad? Är vi en trähusstad?

Vi behöver en gemensam vision och anpassade strategier för att säkra att centrumutvecklingen har ett eget forum med säker finansiering och tydliga ansvarsområden. I dag är det splittrat och för många aktörer och inblandade är budgetansvaret otydligt.

Det handlar inte bara om att fylla tomma butikslokaler med nya utan ett strategiskt helhetsarbete. Vad som finns mellanoch utanför lokalerna är minst lika viktigt som vad som finns inuti fastigeheterna.

Jag vill att vi tar ett krafttag för centrumutveckling under de kommande fyra åren. Behöver vi se över våra ansvarsområden och skapa ett nytt forum som också har ett budgetansvar så gör vi det.

Jessy Eckerman (S)

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Fler insändare