Regeringen tänker använda överskottet från Pafs verksamhet till att stöda det åländska näringslivet under coronakrisen.

Jag anser att Paf-pengarna inte ska användas till krishantering. I stället bör landskapsregeringen uppta banklån till noll- eller minusränta samt anta en avbetalningsplan, det samma som de vill att företagen ska göra.

Paf-pengarna behövs för en omställning till ett hållbart samhälle för alla. En kris är inte bara elände. Den innebär också en stor möjlighet till förändring, utveckling och kan göra att de åländska företagen, hushållen och kommunerna kan komma stärkta ut ur detta.

Det är viktigt att regeringen förstår detta och gör allt för att stöda omställningen till ett fossil- och giftfritt Åland och lämna de ohållbara verksamheterna åt sidan. Möjligheten till omställning av samhället i en hållbarare riktning har aldrig varit större än nu.

Vi är uppmanade till att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt och händerna rena. Jag hoppas att regeringen kan följa sitt eget råd och inte drabbas av panikåtgärder och försöka få allting att bli som det var före epidemin. Det kommer inte att bli som förut. Men kommer regeringen att bidra till att vi får ett bättre, mer hållbart samhälle efter krisen?

Vi har en hållbarhetsagenda och vi har Paf-pengarna som var tänkta till en tillväxt- och utvecklingsfond. Satsa på en åländsk Green New Deal, regeringen Thörnroos. Nu eller aldrig?

Dan Jansén

Scouterna har aktivt följt medberedningen avFinlandsmodellenför hobby- och fritidsverksamhetsom planerasvara klari samband medvårensramförhandlingar.Speciellt nu närhobbyverksamhetengörs på distansärbetydelsenavfritidsaktiviteteribarnsoch ungasva

Land efter land kröns med virusets krona, omringad är hela jorden.

Inlåstahemma med bredband och skärmar sköter vi nu våra ”borden”.

Fienden, osynlig, listig och tystklamrar sig fast vid vår lunga.

Under rubriken ”Finlands bank spår recession” (18.3) rapporteras: ”Finlands bank skriver i sin prognos att tillväxttakten avtog redan i fjol till följd av minskad konsumtion".Banken bekräftar därmed officiellt att den finska konjunkturcykeln varit

Efter att ha tagit del av informationen angående havsplanen på ett av tjänstemännen ordnat möte, kan åtminstone följande synpunkter klarläggas.

Det är berömvärt att landskapsregeringen lägger en tilläggsbudget för att förhindra ekonomiska skadeverkningar av coronapandemin. Inläggen är många och välvilliga. En del föreslagna åtgärder kommer säkert att ha positiv effekt.

I Finland läggs information om antal testade och sjukdomsfall orsakade av coronaviruset (Covid-19), numera även dödsfall, ut på Institutet för hälsa och välfärds hemsida (thl.fi).

Innehållet i Mikael Lagströms insändare ”Så väl klarar de unga och de friska coronasmitta” den 21.3 framför ett resonlig och balanserat resonemang.

Vi har fått rekommendationer av olika slag. Det viktigaste för att hindra smittspridning är att undvika sociala kontakter.

Finland regering har infört undantagstillstånd i landet enligt beredskapslagen för att hindra ett snabbt förlopp av coronapandemin. Alla har vetskap om hur smittan erövrat land efter land. Rubrikerna talar sitt klara språk: katastrof.

Vi befinner oss i en omvälvande situation.

De är synbarligen inte ensamma om sin syn på saken. Men därvidlag vill Gräsrot särskilt framhålla näringsminister Fredrik Karlström och tandläkare Mikael Lagström.

Så är det.Det handlar inte enbart om sjukvård för att ett samhälle ska fungera. Det allra viktigaste för oss alla är att vi får mat på bordet och andra förnödenheter.

Läste i tidningen att Ålandsbanken ska stänga kontoret i Strandnäs. Ett mycket dåligt beslut som påverkar många stamkunder både i närområdet och från landet. I Strandnäs har man fått personlig och bra service.

Fler insändare