Lag- och kulturutskottets 14 betänkanden under sessionen har kännetecknats av tre kategorier av ärenden. Efter sommaruppehållet ska ytterligare sju lagförslag genomgå granskning och fler lär vara på kommande. Instuderingen har inletts och fortsätter i augusti med rätt omfattande höranden gällande lagförslagen om distansundervisning, säkerhetstjänster och polislagen. En intressant höst väntar lagtinget.

Den första ärendekategorin är en slags typ av automation i hur betänkanden utformas. Till den hör lagförslag eller framställningar som egentligen saknar ett reellt värde i sig för hur ålänningens vardag kommer att påverkas. Eller, vad sägs om föreskrifter som gäller internationella transporter av gods på järnvägar inom EU? Inte särskilt relevant trots att det funnits räls under gruvdriften på Nyhamn.

Den andra kategorin är ärenden som har ett stort självstyrelsepolitiskt värde. Hit räknas de propositioner som gäller ändring av självstyrelselagen avseende avräkningsgrunden, det vill säga den del av statsbudgeten som ska tillfalla Åland. Populärt talar man om klumpsumman som nu föreslås höjas till 0,47 procent.

Meningen är att det nya avräkningssystemet ska ge Åland en rättmätig högre andel genom att den åländska befolkningen proportionellt ökat mer i förhållande till befolkningstillväxten i övriga Finland. I och med den ekonomiska recessionen på grund av rådande pandemi, kommer utfallet inte bli i enlighet med de bästa scenarierna, men i det långa loppet tror vi ändå att Åland kommer att gynnas av det nya systemet.

Den tredje kategorin av ärenden i lag- och kulturutskottet kan vi kalla ”nära din vardag”-lagförslag. Jag lyfter särskilt tre sådana. Den första är den nya lagen mot diskriminering. Lag- och kulturutskottet ansåg att arbete för att motverka diskriminering är viktigt och att processen på arbetsplatsen och i offentliga miljöer är avgörande för att synliggöra dolda fördomar. Varje människa ska behandlas med respekt genom att tillmätas lika värde oberoende av tillhörighet.

Det andra lagförslaget i kategorin är lagen om rätt till ersättning vid olyckor som omfattas av Räddningslagen. Enligt lagförslaget ska nu alla frivilliga brandkårister som deltar i ett uppdrag få ersättning för skador som uppkommit genom olycksfall. I samband med utskottsbehandlingen uppdagades även att den som på eget initiativ medverkar till att förhindra att till exempel en brand sprider sig och i den händelsen skadar sig exkluderats från rätten till ersättning. Enligt rikets lagstiftning är man ersättningsberättigad, men motsvarande skrivning har förvånande nog inte upptagits i den åländska räddningslagen. Utskottet bad regeringen återkomma med ett nytt lagförslag där detta missförhållande utan fördröjning rättas till.

Till sist nämnder jag lagförslag som föranleds av pandemin. Ett lagförslag gällande införande av distansundervisning i grundskolan höstterminen 2020 behandlades kort före sommaruppehållet för en vecka sedan. Nu kan distansundervisning ges med lagstöd. Ett motsvarande lagförslag ska behandlas i september.

Som bekant får vi ju en helt ny lag om barnomsorg och grundskola från och med nästa årsskifte. I lagarna uttalas med all önskvärd tydlighet att eleverna, trots att de inte är fysiskt närvarande i skolan, ska erbjudas skollunch alla dagar. Det ansvaret undslapp många kommuner under våren, tyvärr. Skolan på Åland ska vara demokratisk i alla avseenden.

Om du under regniga dagar eller bara annars vill bekanta dig med aktuella ärenden i lag- och kulturutskottet vid Ålands lagting rekommenderar jag att du går in på lagtingets hemsida och skrollar lägst ner till fliken med utskottets namn. Där hittar du intressant läsning när sommardeckarna börjar tryta. Ha nu en riktigt skön och exceptionell sommar alla!

Rainer Juslin (Lib)

ordförande i lag- och kulturutskottet

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Fler insändare