Inom Åländsk demokrati pratar vi ofta om punktinsatser, det kommer jag även att göra i denna insändare.

I dag riktar jag punktinsatsen mot er skärgårdsbor. Ni som vecka ut och vecka in ska försöka få ihop vardagen med de allt sämre kommunikationerna till och från fasta Åland.

I dag vädjar jag om er röst. Jag är övertygad om att den levande skärgården är Ålands hjärta och det som i framtiden lockar flest turister genom fiske, jakt och rekreation, därför har jag genom flera insändare skrivit om både skärgårdsfärjor, tunnlar, fiske och jakt.

Det är saker som berör speciellt skärgårdsbor. Det är saker som ofta är en nödvändighet i skärgården. Jag vill se tunnlar i framtiden men fram till den dagen vill jag se tätare turlistor och fler färjor.

Åländsk demokrati anser att skärgården bör få kosta. Med bättre kommunikationer finns möjligheten att de unga stannar kvar även när de börjar se sig om efter eget boende, det ska inte vara ett måste att bo i stan bara för att man ska gå i yrkesskola. Ungdomarna är framtiden, får vi dem att stanna i skärgården så kommer de att med sitt nytänkande och sina innovativa idéer att hitta sätt för att få sin hemkommun att blomstra. En röst på mig är en röst för att hålla skärgården levande. Jag har nummet 48 i Lagtingsvalet.

Sam ”Knatte” Palén (ÅLD)

Lagtingsvalet #48

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Fler insändare