Inom Åländsk demokrati pratar vi ofta om punktinsatser, det kommer jag även att göra i denna insändare.

I dag riktar jag punktinsatsen mot er skärgårdsbor. Ni som vecka ut och vecka in ska försöka få ihop vardagen med de allt sämre kommunikationerna till och från fasta Åland.

I dag vädjar jag om er röst. Jag är övertygad om att den levande skärgården är Ålands hjärta och det som i framtiden lockar flest turister genom fiske, jakt och rekreation, därför har jag genom flera insändare skrivit om både skärgårdsfärjor, tunnlar, fiske och jakt.

Det är saker som berör speciellt skärgårdsbor. Det är saker som ofta är en nödvändighet i skärgården. Jag vill se tunnlar i framtiden men fram till den dagen vill jag se tätare turlistor och fler färjor.

Åländsk demokrati anser att skärgården bör få kosta. Med bättre kommunikationer finns möjligheten att de unga stannar kvar även när de börjar se sig om efter eget boende, det ska inte vara ett måste att bo i stan bara för att man ska gå i yrkesskola. Ungdomarna är framtiden, får vi dem att stanna i skärgården så kommer de att med sitt nytänkande och sina innovativa idéer att hitta sätt för att få sin hemkommun att blomstra. En röst på mig är en röst för att hålla skärgården levande. Jag har nummet 48 i Lagtingsvalet.

Sam ”Knatte” Palén (ÅLD)

Lagtingsvalet #48

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Fler insändare