Under de senaste dagarna har två insändarskribenter tagit upp läxor och föreslagit ett avskaffande.

Argumenten som framförs är dock inte övertygande. För att kunna bedöma nyttan med läxor så måste man se på fakta och vad forskningen säger.

För det första: Sverige är knappast ett föregångsland då det gäller utbildning. Av rent ideologiska skäl har man försökt avskaffa både betyg och läxor och även om man den senaste tiden lyckats vända trenden något så förskräcker spåren.

Sverige har, i jämförelse med Finland, även längre skoldagar (enligt OECD) vilket naturligtvis ger mera tid för repetition.

Det finns en hel del studier på just läxors inverkan på inlärningen och de resultaten är ganska entydiga: Det finns mätbara, positiva effekter av läxor. Hos riktigt små barn är effekterna små, men ökar ju äldre barnen blir (Cooper 2006).

Inom utbildning är det viktigt att befästa kunskaper och befästa är vad man gör då man repeterar och gör läxor. Just repetition är viktigt i många ämnen. Språk är ett bra exempel, matematik är ett annat. Ska du bli bra i matte ska du räkna och räkna mycket.

Många, även lärare, har dock missförstått vad läxor är. De är inte ett sätt att hinna med saker man inte hunnit med på skoldagen! En bra matteläxa ska inte ta upp nya saker som man inte hunnit med på skoltimmen.

Vidare ska läxor alltid följas upp. Nästa lektion ska läraren kontrollera om något var oklart i läxan och i så fall gå igenom det på nytt.

Cathy Vatterott (2010) nämner några viktiga saker gällande läxor:

1. Syfte – Det ska vara helt klart för eleverna vad syftet är med den givna läxan.

2. Effektiv – Läxan ska klaras på en rimlig tid och ska utmana elevens intellekt.

3. Ägarskap – Elever som känner samhörighet med uppgiften presterar bättre. Ett bra sätt är att involvera eleven i valet av uppgift.

4. Kompetens – Eleven ska vara trygg i att hen har den kunskap som krävs för uppgiften.

5. Inspirerande – Eleven ska känna att uppgiften är rolig.

Finns det då inga negativa effekter av läxor? Ja, de ger de elever som har föräldrar som kan hjälpa sina barn, vid behov, en fördel.

Kunde vi hantera läxor på ett annat sätt? Naturligtvis! Förläng skoldagen med en till två timmar per dag och ordna läxläsningen i skolan, men är det någon som på allvar tror på den idén?

Anders Gustafsson

Om inte denna kris också föranleder besparingar eller permitteringar inom landskapsregeringen, när ska det då hända? Den ena kommunen efter den andra inleder nu samarbetsförhandlingar, men inte ni?

Mariehamn är hela Ålands motor. Om landskapsregeringen vill att hela Åland ska leva måste Mariehamn och dess näringsliv få stöd. Mariehamn är det första som möter de flesta besökare då de kommer till Åland.

Båda mina föräldrar är äldre pensionärer och de besöks varannan dag av hemsjukvården. Tyvärr är det väldigt många olika personer som kommer och går vecka efter vecka (något man försökt begränsa i Sverige i vissa regioner).

Gårdagens nationalekonomiska modeller är inte fullt ut relevanta just nu. Dessutom, ju mer vi lyckas platta till kurvan över smittade och sjuka desto brantare och djupare blir kurvan nedåt för ekonomin.

I dag följer de flesta av oss rekommendationerna om att arbeta hemifrån och skolundervisningen sker på distans, många fritidsaktiviteter har paus och vi ska undvika sociala kontakter.

Vid fredagens presskonferens med fru lantrådet Thörnroos (C) vid rodret, så framkom att Finlands omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) under riksdagens frågestund hävdat att alla inresande testades för covid-19.

På Åland är gott att vara i dessa coronära tider, synes det mig!

När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. I stället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen.

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

Fler insändare