Måste vi på Åland anamma allt dumt från Sverige fem till tio år efter att Sverige misslyckats med sina vänsterprojekt? Sverige är som stat mycket intresserad av att verka som föredöme utomlands, men totalt ointresserad av att vara föredöme hemmavid. Vänstern i Sverige framför gärna att Sverige är ett mångkulturellt inkluderande land men verkligheten är att Sverige är bland det sämsta landet i Europa på att integrera människor.

Tanken med det mångkulturella samhället är att det är mer berikande, att det gagnar alla, att flera kulturer sida vid sida leder till utveckling. Men mångkulturalismen innehåller även en stark moralisk aspekt. Genom mångkulturalismen vill man bemöta den andre i sin annanhet och inte påtvinga den andre sin kultur, sin grupps etniska identitet och värderingar. Kom också ihåg att ett samhälle som accepterar många olika kulturer inte är samma sak som ett mångkulturellt samhälle.

Här uppstår ett problem. Vi i väst ser våra idéer om exempelvis feminism, demokrati, religionsfrihet, sexuella minoriteters rättigheter och så vidare som universella och vi vill inte inse att det ses som aggressivt och arrogant att väst vill pådyvla övriga världen vår syn.

Hur ställer sig HI till barnagifte, handskakning (Profeten Muhammed sa: ”Jag skakar inte hand med kvinnor”), skilda badtider för män och kvinnor, att pojkar och flickor ska separeras på gymnastiken, rätten till annan mat i skolan, barnaga, att kvinnan inte ska förvärvsarbeta, kvinnlig omskärelse, högtider (vilka högtider ska markeras i kalendern?), alternativ familjerätt eller rättskipning och så vidare. HI ska definitivt inte tro att alla individer i ett mångkulturellt samhälle delar samma värderingar som HI. I ett mångkulturellt samhälle ska olika synsätt och värderingar därtill uppmuntras och accepteras.

Många som talar för ett mångkulturellt samhälle har en idealiserad bild en av det mångkulturella samhället. De lever i tron att ett mångkulturellt samhälle är ett samhälle med religionsfrihet, med ett spännande matutbud, där olika folkgrupper tar del av varandras kultur, där nya idéer föds på grund av att kulturer möts. Detta är också sant, men man måste erkänna att ett mångkulturellt samhälle medför stora svårigheter och problem. Detta måste kunna diskuteras, och när olika kulturer krockar med varandra måste en kultur ha företräde och det bör rimligtvis vara den åländska om vi befinner oss på Åland.

Det är tragiskt att Lib och S aktivt försöker skapa en åsiktskorridor där man inte angriper politiska idéer utan personer. Med de obundna som vapen försöker man ifrågasätta övriga partiers etiska kompass då dessa bildar regering med det ”rasistiska” obundna partiet. Det är rent av skamligt att inte övriga partier och media sätter ner foten. Eller vill ålänningarna ha ett samhälle där bara värderingar som Lib och S godkänt är de som får uttryckas?

”Det räcker nu Lib och S”

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Fler insändare