Rauli Lehtinen (RL) ser klimatförändringarna som ”det absolut största hotet mot mänskligheten”. Därför är det glädjande att temat får plats på insändarsidan.

Men han är felinformerad av uppgifter som stammar från den rent politiska klimatpanelen IPCC. Som jag beskrev den 29.1 har IPCC försett FN:s generalsekreterare med felaktiga uppgifter. IPCC:s stora larm under 30 år har nästan alla visat sig falska. IPCC har ingen trovärdighet.

RL konstaterar mycket riktigt att ”nyckelordet är koldioxid”. Men dess verkan vilar på IPCC:s hypotes, som inte kunnat bevisas på 30 år. Orsakerna till klimatförändringarna har ingalunda kartlagts.

I stället har IPCC använt ”klimatmodeller”, som baserats på datorsimuleringar med så många gissade indata, att de inte kan bli bättre än en gissning. Med sunt förnuft förstår man att det är nonsens. Att kalkylera matematiskt på nonsens blir bara nonsens.

Studier av grannplaneternas atmosfärer visar att koldioxid inte har någon mätbar effekt på deras marktemperatur. I praktiken är dess verkan således noll.

Anders Gustafsson (AG), jag har ingalunda svårt för att bestämma mig: Koldioxid har noll verkan på klimatet, men de naturliga klimatförändringarna sedan 1950-talet har varit gynnsamma för mänskligheten.

Förbättringarna försöker AG prata bort med hänvisning till att snabbare tillväxt kan ge lite lägre näringsinnehåll i olika grödor. Han saknar sinne för proportioner. Fråga den som svälter om han hellre väljer sin gamla lilla portion eller den nya, som är 40 procent större men saknar tre procent av några mineraler.

En odiskutabel följd av utsläppen är att en fjärdedel av mänskligheten lyfts ur svält och misär. Kan AG uppge några negativa följder?

Observera då dels att det inte finns några som helst kopplingar mellan halten koldioxid och extremväder, dels att dessa visar en avtagande trend. Det senare gäller även skogsbränder.

AG hänvisar till att Australiens Bureau of Meteorology, BOM, har klassat 2019 som det varmaste och torraste året någonsin. Men tyvärr döljer de statistiken från tiden innan 1912. År 1906 var temperaturen högre än uppmätt senare. Heta perioder är vanligt extremväder i Australien.

Den viktigaste orsaken till brändernas omfattning är okunnig miljöpolitik. I biodiversitetens namn skulle nedfallna löv och kvistar ligga kvar i markerna. De hade tidigare bränts bort under kontroll.

Australien är så torrt att sådant inte ruttnar utan bildar synnerligen lättantändligt bränsle. Det fick inte rensas bort ens i närheten av bostäder. Därmed har bränderna spritts snabbare och längre samt drabbat fler hus.

Beträffande Henrik Svensmark är skillnaden mellan AG och mig att jag träffat honom personligen på våra konferenser, så att jag kan bedöma hans forskning själv.

Sture Åström

nätverket Klimatsans

Debatten avslutas

Eftersom Sture Åström skrev det första inlägget i denna debatt har han också rätt till en slutreplik, vilket denna insändare är. Debatten om koldioxidens inverkan på odlingsförhållanden och på skogsbrandsförekomsten i Australien är därmed avslutad för denna gång.

Henrik Herlin, debattredaktör

Om inte denna kris också föranleder besparingar eller permitteringar inom landskapsregeringen, när ska det då hända? Den ena kommunen efter den andra inleder nu samarbetsförhandlingar, men inte ni?

Mariehamn är hela Ålands motor. Om landskapsregeringen vill att hela Åland ska leva måste Mariehamn och dess näringsliv få stöd. Mariehamn är det första som möter de flesta besökare då de kommer till Åland.

Båda mina föräldrar är äldre pensionärer och de besöks varannan dag av hemsjukvården. Tyvärr är det väldigt många olika personer som kommer och går vecka efter vecka (något man försökt begränsa i Sverige i vissa regioner).

Gårdagens nationalekonomiska modeller är inte fullt ut relevanta just nu. Dessutom, ju mer vi lyckas platta till kurvan över smittade och sjuka desto brantare och djupare blir kurvan nedåt för ekonomin.

I dag följer de flesta av oss rekommendationerna om att arbeta hemifrån och skolundervisningen sker på distans, många fritidsaktiviteter har paus och vi ska undvika sociala kontakter.

Vid fredagens presskonferens med fru lantrådet Thörnroos (C) vid rodret, så framkom att Finlands omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) under riksdagens frågestund hävdat att alla inresande testades för covid-19.

På Åland är gott att vara i dessa coronära tider, synes det mig!

När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. I stället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen.

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

Fler insändare