Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom. Nu fortsätter Sundback att kalla mig och andra för lögnaktiga och okunniga politiker.

Det pinsamma i det senaste utspelet från Sundback med svartmålande av andra är att det är Sundback själv som inte håller sig till sanning och får ses som okunnig politiker. Hon har påstått att discgolfbanan i Badhusparken är en miljökatastrof och att platsen inte lämpar sig för discgolf då platsen har kulturhistoriskt värde. Jag tog för givet att Sundback besvärat sig mot beslutet att ta emot discgolfbanan i Badhusparken för två år sedan när banan var uppe i Kultur och fritidsnämnden, där hon var ordförande. Hon säger i en replik 16 september i Nya Åland, att hon var för att ta emot donationen av banan men att det inte var hennes dåvarande nämnd som beslöt om placeringen. Nu har det visat sig att både i Sundbacks eget beslutsunderlag, där hon röstade för att ta emot banan samt i donationsavtalet som hon själv undertecknat, stod det att banan kommer att förläggas i Badhusparken! Sedan har man mage att påstå att andra politiker är lögnaktiga och okunniga?

Nej, Barbro Sundback jag skäms inte och jag kan stå rakryggad och sova gott. Vi kan alla ha olika åsikter om saker och ting och många gånger blir jag frustrerad på politiker som inte håller sig till ämnet, är bakåtsträvande eller som inte tänker på hur man behandlar sina medmänniskor, för man vet bäst. Jag försöker hålla mig till ämnet och det skulle aldrig falla mig in att svartmåla de som har annan åsikt.

Jag har ansett att den nytta som discgolfbanan ger med att tusentals barn, ungdomar, familjer, pensionärer och turister gratis kan ha en aktivitet mitt i stan och som ger gemenskap och frisk luft är bättre, än att man låser av ett område mitt i stan som ingen använder. Omdisponeringen av området skulle också medföra färre kastande nära grannarna det området där befintliga banan idag finns samt innebära färre kastande vid de centrala vandringslederna i dagens område. Det också bra om vi får en förening som tar hand om skötseln som avlastar Mariehamns stads tjänstemän och sparar pengar.

Jag förstår inte vart Sundback vill komma med sitt förtal, svartmålande och överdrifter? Är det bättre att lägga banan vid Baltichallen där man på riktigt måste fälla stor skogsareal med granar och tallar? Det är ett mycket större miljöavtryck hur man än vänder och vrider på frågan.

Förr hade jag stor respekt för dig Sundback. Trots att jag inte tycker att du för en bra politik eller delar dina tankar alla gånger, skulle det inte falla mig in att börja kalla dig olika nedvärderande saker, göra falska anklagelser eller försöka starta hat drev emot dig.

Björn Hägerstrand (MSM)

Infrastrukturnämnd- och stadsfullmäktigeledamot

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

I riket avser man införa förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och som ska leda till examen på gymnasienivå. På Åland har landskapsregeringen, enligt minister Annika Hambrudd, inga sådana planer åtminstone tillsvidare.

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Fler insändare