Torsken har blivit en viktig och attraktiv fisk att servera på den åländska tallriken och i våra restauranger. I oktober nåddes Åland av beskedet att torskfisket från 2020 blir förbjudet i hela Östersjön trots att den åländska torsken rapporteras må bra och bestånden vara goda. Beslutet är fattat av EU:s råd på förslag av kommissionen.

Nu är 2020 här och stoppet av torskfisket i Östersjön har inletts. Det här är absolut inte bra för varken den lokala fiskaren eller för mat-Åland i stort.

Det är så klart beklagligt att Finlands regering valde att inte försvara det småskaliga, kustnära fisket under förhandlingarna om torskkvoterna i EU:s råd. Det här visar hur viktigt det är att Ålands inflytande också i EU:s ministerråd stärks.

Åtgärderna för hur torskfiske hanteras borde, i detta fall, vara olika i skilda delar av Östersjön beroende på hur tillståndet för torsken rapporteras se ut. Torsken i södra Östersjön mår dåligt och därför är det givetvis bra att åtgärder vidtas.

Situationen för torsken ser däremot annorlunda ut i Ålands hav och då behöver en politik föras som är anpassad till de lokala förhållandena. Trots att det till viss del funnits resurser på plats i Bryssel har det ändå inte gått att stoppa det för mat-Åland förödande beslutet.

Det finns dock en möjlighet genom Ålands självstyrelselag att hitta undantag för ett begränsat småskaligt torskfiske. För de drabbade fiskarna och för hela mat-Åland skulle ett sådant undantag i nuläget vara mycket viktigt.

För Pub Stallhagen, som är känd för att året runt servera lokalproducerad mat, har torsken kommit att bli en viktig huvudråvara som de lokala fiskarna dagligen levererat till restaurangen. Cirka 30 procent av all fisk som serveras på Pub Stallhagen är lokalt fångad torsk och efterfrågan på lokalt fångad fisk har ökat under de senaste åren.

Torskfisket är ur flera perspektiv mycket viktigt för Åland. Nu gäller det att vi är kloka, samarbetar och använder självstyrelsen för att hitta möjligheter till undantag för Åland och att de fiskare som drabbas hårt av stoppet kan kompenseras i väntan på ett besked.

Liz Mattsson (C), lagtingsledamot

Johanna Dahlgren, Pub Stallhagen

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare