Rättsläget är oklart. Många slumpartade villkor spelar in. Råkar det finnas lediga platser? Råkar den sökande just då vara en lämplig person? Det finns ingen kölista. Besluten fattas av en socialarbetare och kriterierna är inte skriftliga och offentliga. Lagstiftningen ger inte som barnomsorgslagen några subjektiva rättigheter. Man kan konstatera att rättssäkerheten för äldre som inte kan eller vill bo hemma är dålig. Så ska det inte vara i ett rättssamhälle.

Det är hög tid att alla äldreomsorger görs till lagliga rättigheter. Nu är det fråga om prövning av rättigheterna av tjänstemän med beaktande av tillbudsstående resurser. Så är det inte för barn. Alla barn har rätt till omsorger. Kommunen måste skapa dessa resurser. Så ska det också vara för äldre. Att vi nu får en äldrelag är i sig bra men den är långt ifrån någon garanti för att du och jag verkligen ska få den service och de omsorger vi är i behov av eftersom våra rättigheter ensidigt avgörs av en tjänsteman.

Valfrihet saknas inom äldreomsorgen. Många tvingas bo kvar hemma trots att de inte klarar sig eller lider av social isolering. Orsaken är förstås att de äldre blivit många, lever ännu längre och behoven av särskilt boende ökar. Det är därför ganska meningslöst när tjänstemän och politiker om och om pratar om att alla äldre ska bo hemma. Det är att slå in öppna dörrar. Problemet är vad som händer när man inte kan eller vill bo hemma. Ska man då ha rätt till ett äldreboende?

Så tycker jag. Annars blir kvarboende i hemmet ett tvång inte ett alternativ. Vi måste öka antalet platser på äldreboenden för att alla äldre ska känna sig respekterade. Det kommer att kosta. Tro inte på den politiker som säger sig jobba för äldreomsorgen och i nästa minut ska sänka stadsskatten. Det är inte bara valfläsk det är en omöjlig matematisk ekvation.

Barbro Sundback (S)

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare