Rättsläget är oklart. Många slumpartade villkor spelar in. Råkar det finnas lediga platser? Råkar den sökande just då vara en lämplig person? Det finns ingen kölista. Besluten fattas av en socialarbetare och kriterierna är inte skriftliga och offentliga. Lagstiftningen ger inte som barnomsorgslagen några subjektiva rättigheter. Man kan konstatera att rättssäkerheten för äldre som inte kan eller vill bo hemma är dålig. Så ska det inte vara i ett rättssamhälle.

Det är hög tid att alla äldreomsorger görs till lagliga rättigheter. Nu är det fråga om prövning av rättigheterna av tjänstemän med beaktande av tillbudsstående resurser. Så är det inte för barn. Alla barn har rätt till omsorger. Kommunen måste skapa dessa resurser. Så ska det också vara för äldre. Att vi nu får en äldrelag är i sig bra men den är långt ifrån någon garanti för att du och jag verkligen ska få den service och de omsorger vi är i behov av eftersom våra rättigheter ensidigt avgörs av en tjänsteman.

Valfrihet saknas inom äldreomsorgen. Många tvingas bo kvar hemma trots att de inte klarar sig eller lider av social isolering. Orsaken är förstås att de äldre blivit många, lever ännu längre och behoven av särskilt boende ökar. Det är därför ganska meningslöst när tjänstemän och politiker om och om pratar om att alla äldre ska bo hemma. Det är att slå in öppna dörrar. Problemet är vad som händer när man inte kan eller vill bo hemma. Ska man då ha rätt till ett äldreboende?

Så tycker jag. Annars blir kvarboende i hemmet ett tvång inte ett alternativ. Vi måste öka antalet platser på äldreboenden för att alla äldre ska känna sig respekterade. Det kommer att kosta. Tro inte på den politiker som säger sig jobba för äldreomsorgen och i nästa minut ska sänka stadsskatten. Det är inte bara valfläsk det är en omöjlig matematisk ekvation.

Barbro Sundback (S)

Brage Eklunds (ÅF) valannons 3.10.2007 hade parollen ”Jag tror på ärlighet”, annars skulle han sluta som politiker.

Det skulle vara bra för oss röstare om han redogjorde för vilka frågor som hans ärlighet avser.

”Osäker röstare”

Ulf Weman (S) kallar tunneldebatten för ett spel för gallerierna. Jag kan försäkra att det inte är ett ”spel” för oss skärgårdsbor, tvärtom.

Politikernas ambitioner verkar inte ha några gränser. Nu tror man sig kunna påverka klimatet.

Nu för tiden får man gå med ”skämskudde” om man åker på nöjesresa med flyg. Vi ska äta närproducerat och konsumera hållbart, trumpetas det ut av de som vet bäst hur vi bör leva. Och alla beundrar Greta Thunberg och hennes kamp för miljön.

Operation Anka är en kampanj för läskunnighet, och dess mål är att uppmuntra barn att läsa. För närvarande pågår dess svenska del. Men varför oroar sig Finlands Näringsliv EK för läskunnigheten?

Den offentliga sektorns kostnader ökar alarmerande. Den privata sektorn går knackigt hörs det från alla håll. Vad görs då från LR:s sida för att minska sina kostnader? Väldigt lite.

Bästa minister Mika Nordberg (MSÅ), 18 september var utsatt datum när ni skulle ha delgivit vilket bolag som fick upphandlingen på Mariehamn-Arlanda och den 3 oktober skulle ni ha skrivit ett avtal med något flygbolag.

Den snart avgående regeringen står i beråd att försätta Åland i en prekär ekonomisk situationgenomattsatsa uppemot 100 miljoner euro på en ny hybridfärja och en 540 meter lång bro över orörd Föglönatur.

Jag tycker att vi på Åland över lag kunde var mycket bättre på att bygga broar, nätverka och lära av andra.

Jag ställer upp i mitt första lagtingsval och har 20 års erfarenhet av kommunpolitik.

Vi i Obunden samling ordnade ett möte angående tunnel till Föglö. Sedan dess har MKB kommit och det privata initiativet har mött oss väl.

Om vi följer dagens utveckling skulle Åland få jämställda löner först om drygt 100 år, vilket står i kontrast till landskapsregeringens målsättning om 2020. Det måste gå mycket snabbare.

Apropå ledaren

Ålandstidningen inleder sin ledare i lördags med: ”Väljarnas växande intresse för klimat- och miljöfrågor är en tillgång i och efter lagtingsvalet.”

Mina ambitioner för att göra Åland till en bättre plats att leva på går före min blygsamhet. Jag kan också tänka mig att fylla kansliministerstolen, inte bara med en XXL-kropp utan också med handlingskraft, hörförståelse och läskunnighet.

Fler insändare