Året är 2020 och folk har varit på månen, men vid färjfästena i Ålands skärgård måste besättningar ännu använda trävirke vid hög- och lågvatten för att både stora och små fordon oskadade ska kunna köra ombord och i land på landskapets utprivatiserade färjor.

Man har gjort privatiseringar för att kunna dumpa besättningarnas löner och gjort kortrutter för att spara pengar. Ändå har man inte råd att ha flytande färjfästen vilket inte är någon större vetenskap att bygga.

Ersättningar har betalats ut för skadade bilar till ett värde av hundratals tusen, men ändå byggs inga fler flytande färjfästen. Nu blev det ingen Gripöbro och man sparade åter miljoner. LR lägger hellre pengar på att bråka med duktiga entreprenörer i rättssalar än att göra förnuftigheter.

Giftasfalten i Brändö och Kumlinge orkar inte ÅMHM ta prover av då man en gång lade locket på. Prestige är viktigare för både LR och Mariehamns stad än att lyssna på dem som vet vad verkligheten är. Begär gärna hjälp av ÅLD-partiledaren Stephan Toivonen. Han kan det här med siffror och är engagerad i hela Åland.

Han har förstås finskt släktnamn och i Mariehamn är många allergiska mot finska men vi har dock samma typ av valuta, alltså pengar, och sådana älskar ju ålänningar. Hans parti kunde vara betydligt större om folk hade kurage och förstod sitt eget bästa i stället för sin vilja att missförstå.

Kurre Holmberg i Jurmo (ÅLD)

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Fler insändare