När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen. Som tur var hade vi en familjebekant som jobbade som barnskötare där på barnavdelningen, tant Svea.

När hon såg hur ledsen jag var så tog hon mig under sina vingar. Jag fick följa med och hjälpa henne ”jobba” med lite allt möjligt.

Där och då bestämde jag mig för att bli barnskötare när jag blev stor! Några år senare befann jag mig som barnskötarstuderande på samma avdelning.

Jag har jobbat i omsorgen, på dagis, inom barnskyddet på barnhem, som nanny utomlands, på BB, inhopp på barnavdelningen, lungavdelningen, medicinavdelningen och i äldreomsorgen på olika ställen.

Alltid, verkligen alltid, har jag trivts med mitt val av yrke, aldrig ångrat att jag valde att jobba i vården. Jag har alltid gjort mitt bästa och uppskattats för att jag gör ett bra jobb.

Nu, mer än 30 år senare, funderar jag på att ge upp ett yrke jag älskar. Jag vet inte om jag orkar mera. De senaste åren med den ena käftsmällen efter den andra har gjort sitt.

Är det så här det ska vara? Orkar jag fortsätta kämpa eller bränner jag ut mig själv om jag fortsätter slåss för en god och rättvis äldreomsorg både för boende och personal?

Jag vill ju bara jobba i lugn och ro med det jag älskar, de arbetspass där jag känner att jag gör bäst jobb och som passar min livssituation. Är det för mycket begärt?

Ska jag offra mina barns trygghet, min egen sinnesro och hälsa, för att acceptera det arbetssätt någon godtyckligt bestämt ska gälla alla oberoende hur vi som vårdar och dem vi vårdar mår av det?

Ska jag fortsätta slåss för det jag tror och vet är rätt för mig och många andra? Orkar jag? Vill jag?

Jag vägrar kompromissa med omtanken om mina klienter och omtanken om mig själv och min familj. Kan ni snälla lyssna på oss innan det är för sent!

Vi vårdare är värdefulla och behövs nu mer än någonsin men samtidigt ska vi foga oss, hålla käften och göra som vi blir tillsagda. Att våra familjer, privatliv, vår hälsa och fritid tar stryk, det spelar tydligen ingen roll! Det är inte rätt!

Dessa är mina tankar i dag.

Lene-May Lindvall

natta, tillsvidare inom äldreomsorgen

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare