Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt. Det är uttalanden som mer bygger på slentrianmässigt byråkratpolitiskt tyckande än åsikter med fotfäste i verkligheten.

En styrelsesammansättning uppbyggd utifrån att hälften av ledamöterna måste tillsättas från de fackliga leden skapar ingen optimal grogrund gällande finansiell spetskompetens och hämmar definitivt styrelserekryteringen. Att sitta i en styrelse som ska utveckla en halv miljard euro kräver också stort engagemang. Detta har ofta brustit om man granskar senaste periodens mötesnärvaro och benägenhet att ersätta ordinarie ledamot.

Jag förundras även över styrelsens låga mötesfrekvens där börsväxlingar kan kräva veckomöten, så som nu under coronapandemin och där beslutsförheten många gånger är hotad med tanke på låg närvaro. Det är inte ansvarsfullt. Dagens modell sätter även orimlig stor press på den fondansvarige som ensam ansvarig tjänsteman.

Mina ifrågasättanden ska inte ses som kritik mot enskilda styrelsemedlemmar. Kritiken ska i stället ses som en tydlig politisk markering att Ålands pensionsfond och dess förvaltning och struktur är i stort behov av modernisering och översyn. Det som lantrådet upplever bra kan bli mycket bättre. Det som lantrådet upplever som helt kan bli avsevärt starkare. Om sedan lantrådet upplever det som ideologiskt viktigt att pensionsfonden har tre lagstadgade platser för fackrepresentanter är det en annan sak.

De 500 miljoner som pensionsfonden ansvarade över vid årsskiftet borde för alla ålänningars bästa förvaltas och hanteras tryggare och klokare än i dag. Omedelbart efter att lagtinget öppnar efter sommaruppehållet kommer jag att lämna in en åtgärdsmotion i ärendet. Att tillsätta professionella styrelser och ge dessa ändamålsenliga förutsättningar måste bli en politisk paradgren. Åland har inte råd med något annat.

John Holmberg (Lib)

lagtingsledamot

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Fler insändare