De åländska tidningarna har båda på ledarplats kommenterar den socialdemokratiska valförlusten. I Nya Åland kan vi läsa om katastrofval och allt som gick fel för Socialdemokraterna.

I Ålandstidningen görs en strukturell och historisk analys av socialdemokraternas politiska inflytande. Sammanfattningen är kort och gott att alla partier är mer eller mindre socialdemokratiska eftersom de värnar den nordiska samhällsmodellen som är lika med den socialdemokratiska välfärdsstaten.

Det som ytterligare kunde anföras är att socialdemokraterna runtom i Europa möter samma bittra öde som socialdemokraterna på Åland nyligen fått uppleva.

Förklaringarna till detta är många men en genomgående trend är att radikala nationalistiska partier och rörelser av ännu mer obskyr karaktär fiskar i det stora missnöje som finns bland många väljare.

Dessa grupper är ofta värdekonservativa. De känner sig hotade av invandrare, feminister, hbtq-rörelsen och minoriteter i allmänhet. De förringar klimathotet, avskyr mångfald och vill ha bort public service. Så gott som all kriminalitet och alla sociala problem kopplas till någon eller några som är annorlunda än den traditionella vita mannen.

Man kan säga att nästa allt som högerpopulisterna anser vara av ondo är sådant som socialdemokraterna tycker är viktigt. Respekt för alla människor, allas lika rätt till välfärd, öppenhet och en fri press samt mångfald och internationellt samarbete.

Henrik Herlin visar i sin ledare på ett insiktsfullt sätt hur de borgerliga åländska partierna driver socialdemokratisk politik. Jag delar i stort hans analys. Men det är inte bara rent ideologiskt som de borgerliga partierna internaliserat socialdemokratiska värderingar och synsätt.

Den regering som kommer att tillträda har en rad frågor på sitt bord som i hög grad formats av de åländska socialdemokraterna och sedan övertagits av övriga partier. Kommunernas socialtjänst eller KST är en reform som kommer från socialdemokraterna.

Den ändring av självstyrelsens ekonomiska system som är på gång bygger i hög grad på en socialdemokratisk modell som vi kallade ”Egna pengar i börsen”. Den hyllade och prisbelönta ”Hållbarhets- och utvecklingsagendan” som ska göra Åland hållbart 2051 är ett socialdemokratiskt initiativ.

Kommunreformen har nu en laglig grund att stå på. Även om man river upp lagen försvinner inte behovet av färre kommuner. För energiförsörjningen finns en tydlig plan och en biogasanläggning är äntligen på kommande. Socialdemokraterna har verkligen krattat manegen för den nya helborgerliga regeringen. Vi väntar med spänning på leverans.

Fredrika Bredenberg raljerar om socialdemokraternas krav på allmän tandvård. Skulden för att reformen inte kommit längre borde väl ändå fördelas något mera rättvist. Allmän tandvård är en del av den nordiska välfärden i våra grannländer. Det är en skam att vi inte har samma viktiga välfärdsförmån.

I belysning av detta ska det bli spännande att se om den nya regeringen gör något åt tandvården och de reformer som är på kommande i riket. Kommer Åland att förlänga läroplikten till 18 års ålder? Kommer äldreomsorgen att garanteras tillräckligt med personal eller 0,7 vårdare per 10 klienter? Kommer den subjektiva rätten till dagvård att återställas?

För mig är detta betydligt viktigare än att hundratals miljoner satsas på monstruösa lösningar för skärgårdstrafiken. Människan i centrum, inte i tunnlar, sägs det i de flesta valprogram. Vi har fyra spännande år framför oss.

Barbro Sundback (S)

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Enligt stadens förvaltningsstadga § 10 kan fullmäktigeledamot till stadsledningen (eller stadsstyrelsen) ställa en kort skriftlig fråga i ett ärende som gäller stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Fantastisk insändare du skriver de 12 februari Ann-Catherine Renfors (”Att ge läxor är som ett misslyckande”).

Läxor, denna uråldriga metod som heter läxor. Jag begriper mig inte på vad som är själva idén, tanken med detta?

Tack du anhöriga som skrev om krisen på Trobergshemmet. Allt stämde precis.

Leije Portnoj

Det är inte ett lätt jobb att sitta i landskapsregeringen och andra beslutsfattande myndigheter. Många svåra beslut ska tas och det är omöjligt att göra alla nöjda.

Fler insändare