Den 15 oktober är det 2 år sedan #metoo spreds över hela världen. På Åland var vi många som gick samman för att protestera mot mäns våld, sexuella trakasserier och andra övergrepp. Vi organiserade oss i ett digitalt erfarenhetsutbyte för att med det som bas, få gemensam insikt och kraft för att kunna återta makten över våra egna kroppar. Vi skapade förändring. I dag vågar fler säga ifrån, fler vågar anmäla, fler vågar flytta skammen och skulden dit den hör hemma.

Men samtidigt fortsätter män att utsätta andra människor för övergrepp. På Åland och i resten av världen. Så länge detta sker, fortgår också kampen. Det finns ett före Metoo men ännu inget efter Metoo. Före Metoo var innan den 15 oktober, då tystnadskulturen rådde. Efter Metoo är dagen då mäns våld och övergrepp har upphört och inte längre hindrar någon från att känna oss trygg–varken på arbetet, i skolan eller i hemmet. Vi har brutit tystnadskulturen och vi kommer aldrig låta det bli tyst igen.

Nu blickar vi framåt och fortsätter kampen för att ingen ska behöva säga #metoo en gång till. Den manliga dominansen på alla offentliga områden måste brytas.

Börja med att rösta på en kvinna den 20 oktober.

Mia Hanström (S)

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Fler insändare