Den 15 oktober är det 2 år sedan #metoo spreds över hela världen. På Åland var vi många som gick samman för att protestera mot mäns våld, sexuella trakasserier och andra övergrepp. Vi organiserade oss i ett digitalt erfarenhetsutbyte för att med det som bas, få gemensam insikt och kraft för att kunna återta makten över våra egna kroppar. Vi skapade förändring. I dag vågar fler säga ifrån, fler vågar anmäla, fler vågar flytta skammen och skulden dit den hör hemma.

Men samtidigt fortsätter män att utsätta andra människor för övergrepp. På Åland och i resten av världen. Så länge detta sker, fortgår också kampen. Det finns ett före Metoo men ännu inget efter Metoo. Före Metoo var innan den 15 oktober, då tystnadskulturen rådde. Efter Metoo är dagen då mäns våld och övergrepp har upphört och inte längre hindrar någon från att känna oss trygg–varken på arbetet, i skolan eller i hemmet. Vi har brutit tystnadskulturen och vi kommer aldrig låta det bli tyst igen.

Nu blickar vi framåt och fortsätter kampen för att ingen ska behöva säga #metoo en gång till. Den manliga dominansen på alla offentliga områden måste brytas.

Börja med att rösta på en kvinna den 20 oktober.

Mia Hanström (S)

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Fler insändare