Ofta hör jag mina politiska kolleger påstå att det inte händer något i staden och att vi måste få fart på centrum. Det påståendet håller inte streck. Om man tänker efter händer det faktiskt en hel del. Däremot finns det en par fastighetsägare som ganska högljutt klagar över att de inte får göra som de vill. Trots dessa klagomål så utvecklas Mariehamn i en positiv riktning.

Den lyckade ombyggnaden av Magazintomten får nu sin fortsättning söderut längs Torggatan. Det är en spännande lösning som kommer att både försköna stadsbilden och öka trivseln i stadens absoluta centrum. På granntomten har ägaren planer på att bygga till och om posthuset. Om detta förverkligas kommer stadsbilden att ytterligare förbättras. Varje estetisk förbättring av staden ökar trivseln. VI människor är känsliga för den miljö vi dagligen lever i. Om den är vacker och unik får den oss att känna oss hemma och vår identitet som mariehamnare växer sig stark.

Ömsen bygger ihop sina hus på Köpmansgatan och Nordens institut får nygamla lokaler intill Visit Åland. Detta kommer att öka Storagatans värde både för oss stadsbor och för besökare som tar sig från Västerhamn till stadens centrum längs Storagatan. Nu gäller det för staden att snabbt få in en intressant verksamhet i Gamla Rådhuset. Storagatan i hörnet av Ålandsvägen har fått en stadsplan som möjliggör en utbyggnad av Hotell Esplanad. Utformningsplanerna som tagits fram för tomten utlovar ett verkligt fint tillskott till stadsbilden. Hoppas bygget snart kommer igång.

En verkligt god nyhet nådde oss förra veckan. I januari inleds troligen försäljningen av bostädet i ett unikt bostadsprojekt i Lotsbergets sluttning. Ett åttavåningshus med en sagolik utsikt över Ålands hav håller på att ta form. Projektchef Johnny Sid framhåller vikten av att alla bostäder ska ha havsutsikt. Än en gång är det estetiken som betonas. Skönhet i boendemiljön skänker sinnesro och trivsel.

Många andra omstruktureringar sker i staden. Detta visar att Mariehamn utvecklas. De som är villiga att samarbeta och hitta lösningar förverkligar sina investeringar och drömmar. Det är viktigt att se det fina som växer fram i staden. Det är med den goda viljan vi når resultat. Att utveckla en stad går långsamt och pågår ständigt. Arbetet blir aldrig färdigt. Därför är det viktigt att varje enskilt projekt också är en del av en större helhet som beaktar inte bara ekonomiska och tekniska faktorer utan också estetikens avgörande betydelse för människornas välbefinnande.

Barbro Sundback (S)

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare