Genom olika undersökningar och analyser försöker medierna påverka valresultat. Man hänvisar till gallupar och viktade resultat, varför man manipulativt kommer fram till hur valresultatet blir, och vilka som bör bilda landskapsregering.

Om man förhåller sig sakligt till opinionsundersökningar och det slutliga valresultatet så bör väljarnas röst respekteras. De som går framåt i valet skall bilda regering, de som förlorat mandat har inte väljarnas förtroende i lika hög grad som tidigare.

Men journalister har ju också politiska åsikter. Och de vill att det egna partiet ska plocka väljarnas röster. Men att de använder sig av sin framskjutna plats som journalister för att bedriva politisk propaganda är ganska osmakligt.

Men då det finns cirka 2.000 väljare som ännu inte bestämt sig hur de ska rösta, så kan inte mediefolket låta bli försöka få dem alla att rösta ”rätt”, och alla vill ju rösta på en vinnare.

Runa Lisa Jansson (Ob)

Ålandstidningens politiska redaktör Jonas Bladh svarar:

Att medier publicerar opinionsmätningar, speciellt inför val, kan knappast komma som en överraskning för Runa Lina Jansson. Detta är ett sätt att mäta hur valvindarna blåser.

Resultatet av Ålandstidningens valpejling baseras på 308 röster från väljare på Åland, och har sedan viktats av Edvard Johansson, biträdande professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Hur detta går till finns utförligt och transparent beskrivet i en anslutande artikel i tidningen. Om detta anses vara att manipulera får man nog konstatera att gränserna för manipulation sätts tämligen tajt.

Att vi sedan, journalistiskt, drar slutsatser av opinionsmätningen hör till vårt uppdrag. Vi ska granska politiken, kandidaterna – men också hur opinionsläget förändras. Och utifrån den mandatfördelning som pejlingen ger faller det sig naturligt att också spekulera kring hur en kommande landskapsregering kan komma att se ut.

Jag kan tycka att det är betydligt mer problematiskt att en lagtingskandidat vill bestämma vad fria medier ska eller inte inte publicera, än att delge de åländska väljarna resultatet av Ålandstidningens valpejling.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Fler insändare