Då trafiken ligger mej varmt om hjärtat är jag förundrad över att man på Åland är så intresserad av långsamt gående fordon som skulle köras av folk som har låg utbildning om trafik och körning.

Lyckligtvis blev det stopp från riksdagen i Helsingfors. Många lagar kunde tas direkt därifrån.

En annan sak är oxå märklig. Att nyare bilar kan köra i mörker helt utan något ljus bak på bilen. Enormt farligt att inte synas.

Därtill behöver gruppering läras ut och i vilka fall man grupperar för vänstersväng. Då man kör långtradare och andra tunga fordon på smalare vägar står mitt i allt en personbil mitt i filen och vill svänga vänster till privat väg.

Helt förbjudet men händer varje dag. Lite halka och personbilen är skrot.

Vill man svänga höger ska man ju hålla till höger så tidigt och mycket som möjligt men det gör många inte. Onödiga inbromsningar och miljöfarlig acceleration blir följden.

Man bör visa mer hänsyn till tunga trafiken överlag . Många kunde nog lämna in sina körkort och åka kollektivt om bara den blev bättre.

På landet ser man busstrafik då skolor är i gång, annars måste man ha egen bil. Staten åter straffar folk i glesbygd med hårda skatter på bränsle och vill att alla ska bo i tätorter. Det vill inte skärgårdsbor i alla fall, och vi har skyhöga bränslepriser.

Ser att ifall jag blir invald och får trafikministerposten finns det mycket att göra. Vårdö tillbaka som skärgårdskommun har högsta prioritet.

Mitt hopp står till er Ålands befolkning. Rösta och helst på mig.

Kurt Holmberg (ÅLD)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Fler insändare