För det mesta är det vallöfte efter vallöfte som sällan går att genomföras när valet är över och nya lagtinget sitter.

De flesta av mina idéer går att genomföra utan allt för stora kostnader. Varför inte få in nya tankar och tänkande i borgen. Unga som äldre kandidater.

Kanske ni vill läsa dem. Här är några tankar. Miljön: Jag läste detta i en svensk facktidning: I det cykelrika Holland har man genomfört för de flesta ett okänt incitament: cykla till och från jobbet och du får skattelättnad.

Åland borde premiera dessa cyklande personer någon form av miljökompensation. Kanske fler börjar cykla till jobbet.

Det andra som vi borde vara bättre på är att ta hand om våra egna sopor. I dagsläget körs det mesta av våra sopor bort. Vi kan med lokala entreprenörer återanvända en del av dessa sopor och göra förnybar energi av dem.

Sen har vi vatten. Det finns olika anläggningar som kan rena havsvatten till bruksvatten. Detta renade vatten kunde användas till många olika ändamål och spara på vårt rena dricksvatten. Rent dricksvatten som vi använder dagligen tar vi som en självklarhet men som ni minns så kan det bli problem med tillgång när det är varma och torra somrar.

Sen kommer vi till hälsa och välmående. Vi har på Åland en hel del låginkomsttagare och personer med låga pensioner som inte har råd att köpa mediciner eller gå till tandläkare. Detta måste vi lösa på något vis. Är det inte så att vi vill ha en välmående befolkning på Åland?

Sedan till det tråkiga som inte borde finnas här: droger. Landskapet Åland borde införskaffa ett antal hundar som kan identifiera droger. Vi skulle radikalt kunna minska införsel och transit av droger då. Uppskattad kostnad för detta är ca: 300.000 euro per hund. Men det är en liten kostnad mot vad missbruket kostar oss alla i dag.

Peter Gabrielsson (C)

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Fler insändare