För det mesta är det vallöfte efter vallöfte som sällan går att genomföras när valet är över och nya lagtinget sitter.

De flesta av mina idéer går att genomföra utan allt för stora kostnader. Varför inte få in nya tankar och tänkande i borgen. Unga som äldre kandidater.

Kanske ni vill läsa dem. Här är några tankar. Miljön: Jag läste detta i en svensk facktidning: I det cykelrika Holland har man genomfört för de flesta ett okänt incitament: cykla till och från jobbet och du får skattelättnad.

Åland borde premiera dessa cyklande personer någon form av miljökompensation. Kanske fler börjar cykla till jobbet.

Det andra som vi borde vara bättre på är att ta hand om våra egna sopor. I dagsläget körs det mesta av våra sopor bort. Vi kan med lokala entreprenörer återanvända en del av dessa sopor och göra förnybar energi av dem.

Sen har vi vatten. Det finns olika anläggningar som kan rena havsvatten till bruksvatten. Detta renade vatten kunde användas till många olika ändamål och spara på vårt rena dricksvatten. Rent dricksvatten som vi använder dagligen tar vi som en självklarhet men som ni minns så kan det bli problem med tillgång när det är varma och torra somrar.

Sen kommer vi till hälsa och välmående. Vi har på Åland en hel del låginkomsttagare och personer med låga pensioner som inte har råd att köpa mediciner eller gå till tandläkare. Detta måste vi lösa på något vis. Är det inte så att vi vill ha en välmående befolkning på Åland?

Sedan till det tråkiga som inte borde finnas här: droger. Landskapet Åland borde införskaffa ett antal hundar som kan identifiera droger. Vi skulle radikalt kunna minska införsel och transit av droger då. Uppskattad kostnad för detta är ca: 300.000 euro per hund. Men det är en liten kostnad mot vad missbruket kostar oss alla i dag.

Peter Gabrielsson (C)

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Fler insändare