Under rubriken ”Nu krävs enad front på alla plan” skriver Jörgen Pettersson (C), lagtingsledamot och ordförande i finans- och näringsutskottet: ”Målet med arbetet kring coronaviruset Covid-19 är att Åland förblir osmittat” och ”Mot den bakgrunden ska alla uppmaningar från Ålands landskapsregering i kombination med Ålands hälso- och sjukvård betraktas. Det vore oerhört betydelsefullt på alla sätt om vi lyckas hålla viruset stången.”

Jag håller med om att Åland står inför en enorm utmaning och att vi inte vet vad som kommer att hända. Vi har sett stora ekonomiska effekter av Covid-19 innan Åland ens fått sitt första konstaterade fall och vi kommer antagligen att vara tvungna att hantera efterdyningar i finans- och näringsutskottet ännu långt efter att den sista insjuknade ålänningen har tillfrisknat.

Men alla de åtgärder som myndigheterna nu vidtar, inklusive undantagstillstånd, syftar enbart till att fördröja spridningen av viruset så att inte allt för många insjuknar samtidigt och att skydda riskgrupperna, det vill säga de äldre i samhället som alltid drabbas hårdare av influensor. Vi ska minnas att det uppskattas att 200-1.000 personer avlider varje år i Finland av säsongsinfluensor (THL).

Generaldirektör Markku Tervahauta vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) sade att antalet finländare med coronasmitta kan vara 20- eller 30-faldigt jämfört med det antal man känner till (Yle).

På Åland sade landskapsläkare Knut Lönnroth (16.3) att den synliga situationen på Åland är att vi fortfarande inte har några konstaterade fall. Kring tio personer är testade och ingen positivt.

Från internationella studier har det framkommit att upp emot 80 procent av de insjuknade får mycket lindriga symptom. Det är därför rimligt att vi redan har både smittade och kanske insjuknade personer på Åland, kanske närmare än vi anar. Det finns kanske skäl att testa alla med symptom nu på ÅHS när resten av världen ses som hot?

Att då som ett axiom påstå såsom JP att ”Målet med arbetet kring coronaviruset Covid-19 är att Åland förblir osmittat” känns både naivt och vilseledande.

Professor Jan Albert sade i TV4 att vi kommer alla att gå igenom detta. Frågan är bara i vilken takt. Statsminister Stefan Löfven (S) gav den pedagogiska bilden på en presskonferens att om det insjuknar en person varje dag under ett år, så klarar sjukvården av det, men om alla 365 insjuknar på samma dag, så blir det svårt. Även den finska regeringen med statsminister Sanna Marin (S) i spetsen talar om att ”platta till kurvan.”, vilket innebär en kontrollerad ökning av insjuknade.

Däremot håller jag med JP om att den hamstring, som nu förekommer känns överdriven, då Åland ju är en stor exportör av livsmedel och Finland är en stor producent av WC-papper, men hamstringen kan ge en ökad trygghet i sig.

Men även jag hoppas att vi kan se breda och snabba, blocköverskridande överenskommelser i Ålands lagting i denna svåra situation och att landskapsregeringen, i enlighet med regeringsprogrammet ”Tillsammans för Åland”, kan lyssna och även ta till sig förslag från hela parlamentet.

Stephan Toivonen

Åländsk demokrati

medlem i finans-och näringsutskottet

Scouterna har aktivt följt medberedningen avFinlandsmodellenför hobby- och fritidsverksamhetsom planerasvara klari samband medvårensramförhandlingar.Speciellt nu närhobbyverksamhetengörs på distansärbetydelsenavfritidsaktiviteteribarnsoch ungasva

Land efter land kröns med virusets krona, omringad är hela jorden.

Inlåstahemma med bredband och skärmar sköter vi nu våra ”borden”.

Fienden, osynlig, listig och tystklamrar sig fast vid vår lunga.

Under rubriken ”Finlands bank spår recession” (18.3) rapporteras: ”Finlands bank skriver i sin prognos att tillväxttakten avtog redan i fjol till följd av minskad konsumtion".Banken bekräftar därmed officiellt att den finska konjunkturcykeln varit

Efter att ha tagit del av informationen angående havsplanen på ett av tjänstemännen ordnat möte, kan åtminstone följande synpunkter klarläggas.

Det är berömvärt att landskapsregeringen lägger en tilläggsbudget för att förhindra ekonomiska skadeverkningar av coronapandemin. Inläggen är många och välvilliga. En del föreslagna åtgärder kommer säkert att ha positiv effekt.

Innehållet i Mikael Lagströms insändare ”Så väl klarar de unga och de friska coronasmitta” den 21.3 framför ett resonlig och balanserat resonemang.

Vi har fått rekommendationer av olika slag. Det viktigaste för att hindra smittspridning är att undvika sociala kontakter.

Regeringen tänker använda överskottet från Pafs verksamhet till att stöda det åländska näringslivet under coronakrisen.

Finland regering har infört undantagstillstånd i landet enligt beredskapslagen för att hindra ett snabbt förlopp av coronapandemin. Alla har vetskap om hur smittan erövrat land efter land. Rubrikerna talar sitt klara språk: katastrof.

Vi befinner oss i en omvälvande situation.

De är synbarligen inte ensamma om sin syn på saken. Men därvidlag vill Gräsrot särskilt framhålla näringsminister Fredrik Karlström och tandläkare Mikael Lagström.

I Finland läggs information om antal testade och sjukdomsfall orsakade av coronaviruset (Covid-19), numera även dödsfall, ut på Institutet för hälsa och välfärds hemsida (thl.fi).

Så är det.Det handlar inte enbart om sjukvård för att ett samhälle ska fungera. Det allra viktigaste för oss alla är att vi får mat på bordet och andra förnödenheter.

Fler insändare