Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor. Så småningom kommer de första lärarna in och tittar till sitt förbeställda arbetsmaterial såsom skol- och arbetsböcker, pennor, häften och lärplattor.

Det var en alldeles speciell känsla i att ta upp en helt ny lärobok som ingen ännu hunnit bläddra i i väntan på att den kunskap som finns mellan pärmarna ska transformeras till förväntansfulla barn och unga. Om några veckor fylls alla klassrum av energi, laddning och nya skolväskor som luktar litet klor.

Lag- och kulturutskottet ska inom kort granska det lagförslag som ska möjliggöra bland annat distansundervisning i enlighet med den nya lagen om barnomsorg och grundskola. Utskottet har redan inlett inläsningen genom att lagen genomgått remissdebatten i lagtinget och därefter väntar ett omfattande hörande av sakkunniga på fältet gällande explicita frågeställningar kring hur distansundervisningen avses genomföras.

Utskottet avser även ta del av hur man från fackligt håll ser på avtalsmässiga utmaningar, trots att avlöning och avtalsfrågor i sig inte ligger på lagtingets bord. Vi ska inte blunda för verkligheten som inte kantas av enbart lagar och förordningar utan även av ömsesidiga överenskommelser om hur arbetet ska regleras.

Min förhoppning är att man ändå inte ska behöva tillgripa distansundervisning utom i yttersta nödfall då man inte längre kan garantera säkerheten för enskilda individer i skolmiljön eller givetvis i fall där man inte på annat sätt kan ordna undervisningen i ett enskilt ämne. Vårens erfarenheter är ojämna. Allt gick inte som på Strömsö.

Ingen kritik ska riktas mot en enskild avvikelse i ett mycket komplext system. Det fanns många utmaningar som skolsamfundet och vårdnadshavarna klarade med högsta vitsord men det går inte att blunda för dem som inte mådde så bra i isolationen. Jag hoppas att de kartläggningar som landskapsregeringen låtit göra redovisas och leder till en diskussion utmynnande i att redskap utvecklas som kan sättas i händerna på dem som behöver dem.

Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inkluderande och jämlik barnomsorg och grundskoleutbildning samt främja ett livslångt lärande för alla.

Jag vill redan nu passa på att tillönska er alla givande förberedelser inför skolstarten.

Rainer Juslin (Lib)

ordförande i lag- och kulturutskottet

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Fler insändare