Målet med arbetet kring coronaviruset Covid-19 är att Åland förblir osmittat. Chansen för att det ska lyckas är inte stor men vi måste försöka. Därför är det viktigt att hellre ta i för mycket än för litet. Bedöms åtgärderna för kraftiga är det enklare att backa än att göra tvärtom. Mot den bakgrunden ska alla uppmaningar från Ålands landskapsregering i kombination med Ålands hälso- och sjukvård betraktas. Det vore oerhört betydelsefullt på alla sätt om vi lyckas hålla viruset stången.

På ett övergripande plan är osäkerheten enorm och alla goda råd nödvändiga. När våra allra största arbetsgivare inom sjöfarten förlorar sina kunder till följd av utreseförbud på nationell nivå är det allvarligt på en nivå vi aldrig tidigare varit i närheten av. Kringeffekterna då sjöfarten stannar upp är enorma och effekterna slår mot arbetstagare, underleverantörer, turistbranschen på land, restauranger, livsmedelsbutiker och så vidare. Det är ännu för tidigt att ha en fullständig bild av det som sker och det är ett praktexempel på vad som hade hänt om skatteundantaget aldrig hade blivit verklighet.

Åland som samhälle står inför en oerhörd utmaning där alla gamla ”sanningar” måste prövas. Vi ser hur butikshyllorna gapar tomma till följd av hamstring och tycker kanske att det är överdrivet. Sanningen är att det är en fullständigt normal och förutsägbar reaktion på händelser som ligger utanför den egna kontrollen. Ingen begriper Covid-19 och ingen kan med säkerhet säga vad som sker, annat än att det är farligt. I sådana lägen reagerar vi människor orationellt, vi vill så gärna göra något men vi vet inte vad och åtgärdar därför sådant som är enkelt. Till det hör inköp av toapapper och torrfoder.

Coronaviruset pressar hela vår välfärd och vardag och ställer krav på åtgärder som inte bara lindrar i dag utan som håller även i morgon. Vi får inte fastna i det omedelbara utan måste se varje åtgärd långsiktigt. Från såväl finländskt som svenskt håll har regeringarna aviserat omfattande stödpaket för att hantera krisen. Det är rimligt och nödvändigt att Åland gör likadant och avsätter medel för att signalera framtidstro och skapa trygghet när själva fundamenten i vår tillvaro vacklar.

För Ålands lagtings vidkommande hoppas jag på breda, blocköverskridande överenskommelser och att vi ur krisen som pågår just nu kan skapa ett ännu friskare Åland som står redo att öppna på nytt när den värsta faran blåst över. Livet fortsätter och när det gör det ska vi stå redo att på nytt omfamna omvärlden och våra gäster.

Jörgen Pettersson

Lagtingsledamot och ordförande i finans- och näringsutskottet

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Alltså vad händer, samhället sätter sina medmänniskor i en framtida psykisk ohälsa. Folk blir permitterade och andra får jobba dubbelt, skolbarn får uppgifter som om de hade två vuxna och inga syskon till hands.

Nu tycker jag att livsmedelsbutikerna inför ett nytt system med att på kassadisken införa ett mellanrum med en halv meter mellan varje ny kunds varor. Vi kan kalla det värnavstånd.

Hur entusiasmerar man sin personal när det är känt att man seglar i motvind? Jo, samtidigt som man informerar om permitteringarså ställs det krav på att personal ska komma till arbetet med egna skyddskläder!

Med anledning av lagtingets beslut om en tillfällig förhöjning av dagpenningen florerar det på sociala medier och till och med i lagtinget felaktig information i sakfrågor.

Vi har alla vaknat upp till en ny vardag med undantagstillstånd, distansundervisade barn och en intensiv sjukvård i beredskap att hjälpa de som drabbas av sjukdom.

Coronapandemin hotar förutom vår hälsa även vår grundläggande utkomst, finländskt arbete. Det största hotet för företagen är nu att kassaflödet sinar, vilket man inte löser enbart med statens omfattande stödåtgärder.

Fler insändare