Förra veckan hölls den så kallade budgetrian inom regeringen. Det här är regeringens interna budgetförhandling, även om vi som riksdagsledamöter också är mycket inkopplade i processen. Förhandlingarna föregås av ett budgetförslag som görs på tjänstemannanivå av Finansministeriets tjänstemän tillsammans med finansministern. I det används regeringsprogrammet som utgångspunkt.

Då tjänstemannaförslaget presenterades fanns en del skillnader gentemot det man hade kommit överens om i regeringsförhandlingarna. Bland annat saknades de satsningar på utbildningen som man hade kommit överens om. Den andra stora skillnaden var att höjningen av alkoholskatten, som man enats om, inte fanns med.

Budgetmanglingen i veckan enades dock om att utbildningssatsningarna måste finnas med, vilket var viktigt. Samtidigt beslöt man att man inte skulle gå inför höjningen av alkoholskatten eftersom Estland och Lettland nyligen sänkt sin alkoholskatt. Regeringen vill avvakta och se vad det kan ha för inverkningar på privatimporterad alkohol från länderna, en fråga som är ständigt närvarande i debatten och som är extra livlig på grund av starka lobbyintressen.

I stället för höjning av alkoholskatten kommer de pengarna nu hämtas in genom att man skär i företagsstöd. Här var det otroligt viktigt för mig att inga nedskärningar skulle drabba sjöfarten, som ofta hängs ut i den populistiska debatten. Det lyckades vi säkerställa, vilket var ytterst viktigt.

Regeringen behöver redan i ett tidigt skede kunna leverera på det man lovat i samband med regeringsförhandlingarna. Det här gäller satsningarna på utbildningen och sysselsättningen, men också att de lägsta pensionerna höjs och att man sänker skatterna för att ge låginkomsttagare mer i handen samtidigt som övriga inkomstskatter inte höjs. Det är också viktigt att kunna leverera på det övriga som vi kommit överens om såsom mer resurser till sjöbevakningen, polisen och Migrationsverket. Alla dessa saker har direkta eller indirekta inverkningar på Åland.

Det kommer också satsningar för att stärka svenska språket. Bland annat budgeteras för en ny nationalsspråksstrategi som blir extra viktig efter att förra regeringen haft en hård politik mot de svenska servicestrukturerna i landet. Här är det också glädjande att vi äntligen får ett slut på långköraren med att inte översättningen av handboken ”God medicinsk praxis” funnits i sin helhet. Det här var en av flera konkreta skrivningar jag hade med till regeringsförhandlingarna och som skrevs in i regeringsprogrammet. Nu finns 600.000 euro budgeterat för att få översättningen gjord.

Det är också viktigt att vi snabbt kommer vidare med frågan om att höja avräkningsgrundens nivå. Även om klumpsumman enligt budgetförslaget förutspås öka med fyra miljoner euro är det viktigt att minnas att den höjningen kommer på grund av att de generella skatteintäkterna ökar, inte på grund av den nivåförändring som nu är nödvändig att görs.

Budgetförslaget för nästa år har ett underskott på två miljarder, vilket är ohållbart i längden. Det är därför helt avgörande att regeringens sysselsättningssatsning lyckas. Med fler finländare i arbete kommer finanserna att balansera. Nästa budgetår blir i det här hänseendet mycket viktigt. Budgetförslaget avges till riksdagen den 7 oktober.

 

Mats Löfström

Ålands riksdagsledamot

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare