Förra veckan hölls den så kallade budgetrian inom regeringen. Det här är regeringens interna budgetförhandling, även om vi som riksdagsledamöter också är mycket inkopplade i processen. Förhandlingarna föregås av ett budgetförslag som görs på tjänstemannanivå av Finansministeriets tjänstemän tillsammans med finansministern. I det används regeringsprogrammet som utgångspunkt.

Då tjänstemannaförslaget presenterades fanns en del skillnader gentemot det man hade kommit överens om i regeringsförhandlingarna. Bland annat saknades de satsningar på utbildningen som man hade kommit överens om. Den andra stora skillnaden var att höjningen av alkoholskatten, som man enats om, inte fanns med.

Budgetmanglingen i veckan enades dock om att utbildningssatsningarna måste finnas med, vilket var viktigt. Samtidigt beslöt man att man inte skulle gå inför höjningen av alkoholskatten eftersom Estland och Lettland nyligen sänkt sin alkoholskatt. Regeringen vill avvakta och se vad det kan ha för inverkningar på privatimporterad alkohol från länderna, en fråga som är ständigt närvarande i debatten och som är extra livlig på grund av starka lobbyintressen.

I stället för höjning av alkoholskatten kommer de pengarna nu hämtas in genom att man skär i företagsstöd. Här var det otroligt viktigt för mig att inga nedskärningar skulle drabba sjöfarten, som ofta hängs ut i den populistiska debatten. Det lyckades vi säkerställa, vilket var ytterst viktigt.

Regeringen behöver redan i ett tidigt skede kunna leverera på det man lovat i samband med regeringsförhandlingarna. Det här gäller satsningarna på utbildningen och sysselsättningen, men också att de lägsta pensionerna höjs och att man sänker skatterna för att ge låginkomsttagare mer i handen samtidigt som övriga inkomstskatter inte höjs. Det är också viktigt att kunna leverera på det övriga som vi kommit överens om såsom mer resurser till sjöbevakningen, polisen och Migrationsverket. Alla dessa saker har direkta eller indirekta inverkningar på Åland.

Det kommer också satsningar för att stärka svenska språket. Bland annat budgeteras för en ny nationalsspråksstrategi som blir extra viktig efter att förra regeringen haft en hård politik mot de svenska servicestrukturerna i landet. Här är det också glädjande att vi äntligen får ett slut på långköraren med att inte översättningen av handboken ”God medicinsk praxis” funnits i sin helhet. Det här var en av flera konkreta skrivningar jag hade med till regeringsförhandlingarna och som skrevs in i regeringsprogrammet. Nu finns 600.000 euro budgeterat för att få översättningen gjord.

Det är också viktigt att vi snabbt kommer vidare med frågan om att höja avräkningsgrundens nivå. Även om klumpsumman enligt budgetförslaget förutspås öka med fyra miljoner euro är det viktigt att minnas att den höjningen kommer på grund av att de generella skatteintäkterna ökar, inte på grund av den nivåförändring som nu är nödvändig att görs.

Budgetförslaget för nästa år har ett underskott på två miljarder, vilket är ohållbart i längden. Det är därför helt avgörande att regeringens sysselsättningssatsning lyckas. Med fler finländare i arbete kommer finanserna att balansera. Nästa budgetår blir i det här hänseendet mycket viktigt. Budgetförslaget avges till riksdagen den 7 oktober.

 

Mats Löfström

Ålands riksdagsledamot

Brage Eklunds (ÅF) valannons 3.10.2007 hade parollen ”Jag tror på ärlighet”, annars skulle han sluta som politiker.

Det skulle vara bra för oss röstare om han redogjorde för vilka frågor som hans ärlighet avser.

”Osäker röstare”

Ulf Weman (S) kallar tunneldebatten för ett spel för gallerierna. Jag kan försäkra att det inte är ett ”spel” för oss skärgårdsbor, tvärtom.

Politikernas ambitioner verkar inte ha några gränser. Nu tror man sig kunna påverka klimatet.

Nu för tiden får man gå med ”skämskudde” om man åker på nöjesresa med flyg. Vi ska äta närproducerat och konsumera hållbart, trumpetas det ut av de som vet bäst hur vi bör leva. Och alla beundrar Greta Thunberg och hennes kamp för miljön.

Operation Anka är en kampanj för läskunnighet, och dess mål är att uppmuntra barn att läsa. För närvarande pågår dess svenska del. Men varför oroar sig Finlands Näringsliv EK för läskunnigheten?

Den offentliga sektorns kostnader ökar alarmerande. Den privata sektorn går knackigt hörs det från alla håll. Vad görs då från LR:s sida för att minska sina kostnader? Väldigt lite.

Bästa minister Mika Nordberg (MSÅ), 18 september var utsatt datum när ni skulle ha delgivit vilket bolag som fick upphandlingen på Mariehamn-Arlanda och den 3 oktober skulle ni ha skrivit ett avtal med något flygbolag.

Den snart avgående regeringen står i beråd att försätta Åland i en prekär ekonomisk situationgenomattsatsa uppemot 100 miljoner euro på en ny hybridfärja och en 540 meter lång bro över orörd Föglönatur.

Jag tycker att vi på Åland över lag kunde var mycket bättre på att bygga broar, nätverka och lära av andra.

Jag ställer upp i mitt första lagtingsval och har 20 års erfarenhet av kommunpolitik.

Vi i Obunden samling ordnade ett möte angående tunnel till Föglö. Sedan dess har MKB kommit och det privata initiativet har mött oss väl.

Om vi följer dagens utveckling skulle Åland få jämställda löner först om drygt 100 år, vilket står i kontrast till landskapsregeringens målsättning om 2020. Det måste gå mycket snabbare.

Apropå ledaren

Ålandstidningen inleder sin ledare i lördags med: ”Väljarnas växande intresse för klimat- och miljöfrågor är en tillgång i och efter lagtingsvalet.”

Mina ambitioner för att göra Åland till en bättre plats att leva på går före min blygsamhet. Jag kan också tänka mig att fylla kansliministerstolen, inte bara med en XXL-kropp utan också med handlingskraft, hörförståelse och läskunnighet.

Fler insändare