Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Jag trodde i min enfald att drev mot av folket invalda lagtingsledamöter var ett oacceptabelt sätt att driva politik på i lagtinget. Jag trodde att lagtinget stod över sådant agerande. Jag hade fel.

Likaså tänkte jag att massmedia, som ska bevaka politikers arbete i lagting och landskapsregering, behandlar alla lika, och granskar alla partiers lagtingspolitiker enligt samma måttstock. Jag hade fel där också. Tyvärr.

När en tidigare högt uppsatt liberal politikers försäljning av fast egendom inte kunde genomföras på grund av ”oegentligheter” (?) i köpebrevet, drogs inget drev i gång av massmedia. Då ifrågasattes inte den politiska trovärdigheten, där fanns tydligen en politisk immunitet, då väljarnas förtroende värderades högre än privata affärer.

Dåvarande opposition (Obundna, Centern och Ålands framtid) ”lyfte” heller inte frågan i lagtinget den gången, då ärendet inte ansågs beröra lagtingets inre arbete. Samt av respekt för väljarnas val.

Att utse en ny talmanskandidat som tillfredsställer 30 politiker i lagtinget är en omöjlig ekvation, speciellt med den hätska ton, och med det ointresse för samförståndslösningar, som präglar debatten i nuvarande lagting.

Det skulle vara intressant att få information om på vilket sätt detta drev från opposition och media gagnar ålänningarnas bästa, och förbättrar samarbetsklimatet med finska regeringen, vilket borde vara rättesnöret för allt politiskt arbete i lagtinget.

Runa Lisa Jansson

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén svarar:

Ålandstidningens kan, förstås, inte svara för hur partierna i lagtinget agerar i olika ”fall”. Men att, som Runa-Lisa Jansson, insinuera att Ålandstidningen inte ingående granskade det tidigare fallet ärdirekt felaktigt.

I flera dagar i december 2018 skrev vi åtskilliga artiklar om att landskapsregeringen nekade försäljningen av Bartsgårda gård, som såldes av dåvarande vice talman Viveka Eriksson (Lib), och om hur LR ansåg att upplägget för affären var ett sätt att kring jordförvärvsreglerna.

Om inte denna kris också föranleder besparingar eller permitteringar inom landskapsregeringen, när ska det då hända? Den ena kommunen efter den andra inleder nu samarbetsförhandlingar, men inte ni?

Mariehamn är hela Ålands motor. Om landskapsregeringen vill att hela Åland ska leva måste Mariehamn och dess näringsliv få stöd. Mariehamn är det första som möter de flesta besökare då de kommer till Åland.

Båda mina föräldrar är äldre pensionärer och de besöks varannan dag av hemsjukvården. Tyvärr är det väldigt många olika personer som kommer och går vecka efter vecka (något man försökt begränsa i Sverige i vissa regioner).

Gårdagens nationalekonomiska modeller är inte fullt ut relevanta just nu. Dessutom, ju mer vi lyckas platta till kurvan över smittade och sjuka desto brantare och djupare blir kurvan nedåt för ekonomin.

I dag följer de flesta av oss rekommendationerna om att arbeta hemifrån och skolundervisningen sker på distans, många fritidsaktiviteter har paus och vi ska undvika sociala kontakter.

Vid fredagens presskonferens med fru lantrådet Thörnroos (C) vid rodret, så framkom att Finlands omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) under riksdagens frågestund hävdat att alla inresande testades för covid-19.

På Åland är gott att vara i dessa coronära tider, synes det mig!

När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. I stället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen.

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

Fler insändare