Obunden samling har beslutat att arbeta för en indexjustering av barnbidrag. Barnbidrag har stått på samma nivå i elva år. I första hand ska en indexjustering göras för det första barnet. Det skulle innebära en höjning av barnbidraget från 110 euro till 130 euro per månad.

För det första barnet betalades i juli 2019 beloppet 167.914 euro. På årsbasis blir det 2.014.968 euro. Antalet mottagare och barn var 1.371 stycken.

Enligt de senaste uppgifterna i FPA:s databas utbetalades sammanlagt 751.861 euro i barnbidag på Åland i juli 2019. På årsbasis blir detta belopp 9.022.332 euro. Det sammanlagda antalet mottagare var 3.122 som hade 5.467 barn.

Enligt det åländska konsumentprisindex som beräknas av ÅSUB, var penningvärdeförsämringen 16 procent från år 2008, då barnbidragsnivåerna bestämdes senast, till juli 2019. En indexjustering skulle innbära ett tillägg om 1.443.573 euro för samtliga barnbidrag. En indexjustering för det första barnet kostar 330.000 euro och föreslås införas redan det inkommande året.

I dag är barnbidraget följande per månad: första barnet 110 euro, andra barnet 143 euro, tredje barnet 185 euro, fjärde barnet 214 euro, femte och följande barn 259 euro.

Sedan 1 juli 2019 är ensamförsörjartillägget 60 euro per månad för varje barn som har barnbidrag.

Barnbidraget har funnits sedan slutet av 1940-talet. Både i riket och i Sverige är barnbidraget på Åland universellt. Detta betyder att alla föräldrar med barn beviljas ett fast belopp per barn oavsett föräldrarnas inkomst och att barnbidraget inte är behovsprövat.

Målet med barnbidrag är att utjämna de ekonomiska villkoren med och utan barn.

Leif Holländer (Ob)

kandidat i lagtings- och stadsfullmäktigevalen

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Fler insändare