Obunden samling har beslutat att arbeta för en indexjustering av barnbidrag. Barnbidrag har stått på samma nivå i elva år. I första hand ska en indexjustering göras för det första barnet. Det skulle innebära en höjning av barnbidraget från 110 euro till 130 euro per månad.

För det första barnet betalades i juli 2019 beloppet 167.914 euro. På årsbasis blir det 2.014.968 euro. Antalet mottagare och barn var 1.371 stycken.

Enligt de senaste uppgifterna i FPA:s databas utbetalades sammanlagt 751.861 euro i barnbidag på Åland i juli 2019. På årsbasis blir detta belopp 9.022.332 euro. Det sammanlagda antalet mottagare var 3.122 som hade 5.467 barn.

Enligt det åländska konsumentprisindex som beräknas av ÅSUB, var penningvärdeförsämringen 16 procent från år 2008, då barnbidragsnivåerna bestämdes senast, till juli 2019. En indexjustering skulle innbära ett tillägg om 1.443.573 euro för samtliga barnbidrag. En indexjustering för det första barnet kostar 330.000 euro och föreslås införas redan det inkommande året.

I dag är barnbidraget följande per månad: första barnet 110 euro, andra barnet 143 euro, tredje barnet 185 euro, fjärde barnet 214 euro, femte och följande barn 259 euro.

Sedan 1 juli 2019 är ensamförsörjartillägget 60 euro per månad för varje barn som har barnbidrag.

Barnbidraget har funnits sedan slutet av 1940-talet. Både i riket och i Sverige är barnbidraget på Åland universellt. Detta betyder att alla föräldrar med barn beviljas ett fast belopp per barn oavsett föräldrarnas inkomst och att barnbidraget inte är behovsprövat.

Målet med barnbidrag är att utjämna de ekonomiska villkoren med och utan barn.

Leif Holländer (Ob)

kandidat i lagtings- och stadsfullmäktigevalen

Den 8 maj kom ett pressmeddelande: ”Vihriäläs utredningsgrupp: Efter företagsstöd och stimulansåtgärder behövs det ett stort anpassningspaket för att stabilisera den offentliga ekonomin”.

I min insändare om kommunstödet, som delas ut lika (i procent) till alla blev denna mening censurerad av Ålandstidningen:

De medel som förvaltas i fonder och stiftelser baserar sig på donationer av länge sedan hädangångna människor – de är inte krispengar för din generation, Staffan Bruun.

Chefredaktör Daniel Dahlén diskuterar samarbetet i Norden i en ledare den 26 maj. Han hävdar att samarbetet slagits sönder på några veckor av coronaviruset och att det på EU-nivå inte existerar mycket av samarbete.

Resorna till och från Åland är flaskhalsar i fråga om smittospridning. Det räcker inte med att rederierna glesar ut restaurangbord och håller rent i toalettutrymmen.

När man ska lösa ett problem måste man först förstå varför problemet uppstått och sedan kan man lösa det på ett smart sätt.

Slitaget i Badhusberget beror på följande saker:

Under fjolåret, i synnerhet före valet, debatterades lärarbehörigheterna flitigt i media. Tongivande i debatten var bland andra dåvarande lag- och kulturutskottets ordförande, nuvarande vicelantråd Harry Jansson (C).

I tilläggsbudgeten föreslår LR två åtgärder för att stärka kommunernas ekonomi: Att kompensera för minskade skatteintäkter med 3,5 miljoner, som fördelas enligt de debiterade inkomstskatterna 2018, justerat med nya skattesatser, och att dämpa effe

Av lagtingsledamot Marcus Måtars (Ob) insändare i Ålandstidningen den 27.5 kan man bara dra en slutsats; Diskussionen kring bulvanaffären och oppositionens spörsmål har träffat en nerv som är känslig för honom och partiet.

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Fler insändare