Jag köpte både luciamärken och -lotter för tolv euro. Tack och lov så vann jag ingenting. Det är rent oförskämt, i alla fall mot skärgårdsborna, att från det att man kungör vinstnumret tills vinsterna ska vara utlämnade är det bara sex dagar. Nästa år blir det inga lotter för min del.

Ragnhild Kalman, Kökar

 

Alexandra Walk-Liljeroos, kampanjledare för Ålands Lucia, svarar:

Lucialotteriets vinstlista har varit publicerad på www.lucia.ax sedan luciakampanjen började den 7.11. Från och med detta datum har man även kunnat hämta ut vinster i vår reception i Folkhälsans allaktivitetshus. Denna information framgår på lotten.
   För dem som inte har tillgång till internet eller som av någon annan anledning inte vill använda sig av webben publiceras vinstlistan också, liksom alltid, i tidningen. Är det så att man inte har möjlighet att själv hämta sina eventuella vinster under utsatt tid är vi alltid behjälpliga och kan till exempel förlänga utlämningstiden, posta vinsten eller tillsammans med våra lokalföreningar i respektive kommun ordna utlämningen på andra sätt.
   Det är självklart att alla som vunnit ska ha möjlighet att få sin vinst – oberoende var man bor på Åland. Tråkigt att dessa lotter inte var vinstlotter, men vi är tacksamma för att du bidragit till luciainsamlingen och det lokala hälsofrämjande arbetet Folkhälsan på Kökar gör.

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare