Det är lördag eftermiddag. Jag sitter i min bil utanför den lilla skärgårdsbutiken. En ung man parkerar invid mig och när han stiger ur bilen snubblar han till. Efter en liten stund kommer han ut från butiken bärande på en ölkartong. Han verkar lite durrig och hans gång är inte helt stadig. När han kör ut inser jag att jag just bevittnat ett rattfylleri.

Jag ringer 112 och ber att få rapportera ett fall av rattonykterhet. Jag blir kopplad till polisen, berättar min observation, anger bilens registernummer. Jag blir omkopplad och ombeds berätta det hela för en annan polis.

Polisen berättar uppgivet att innan de är på plats har det gått timmar och om personen skulle bli anklagad för rattonykterhet är mitt vittnesmål i rätten nödvändigt. Polisen konstaterar uppgivet att man rätt ofta får samtal från kommunen om rattonykterhet, men att om de åker ut för kontroller och razzior går telefonkedjan igång som varnar de presumtiva rattonyktra och också på sociala media varnas omatt såväl polis som gränsbevakningen är i faggorna. Resultatet blir således att ingen fastnar i kontrollerna. Med dagens system konstaterar polisen att rattonykterheten är svår att stävja i skärgården.

Så nästa gång jag ser ett rattfyllo vet jag att det inte lönar sig att ringa 112. Det är bara att blunda och hoppas att man inte råkar gå i vägen eller krocka med dem.

Är det så här vi vill ha det? Är det okej att folk i skärgården vet att det är i princip riskfritt att köra påverkad?

Är det inte dags att tidvis stationera polis i skärgården åtminstone sommartid?

Nykter skärgårdsbo

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Fler insändare