Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi. Personal har varit permitterad, färjor har legat stilla eller haft färre avgångar med anledning av få resande.

Dagens situation med stängda gränser och karantän som dessutom varierar från vecka till vecka gör det givetvis svårt att planera för framtiden och är en utmaning särskilt för marknadsföringen.

Vi förstår alla att företaget lider förluster med anledning av dagens situation vilket har betydelse för likviditeten inom företaget och värdet på aktien.

Permitteringarna har stor inverkan på samhällsekonomin men även på familjers privatekonomi med följder vi ännu inte sett slutet av.

Som intresseförening för aktieägarna i Viking Line har vi följt situationen på nära håll och kan inte annat än hoppas på att pandemin så småningom ger med sig. Vad vi erfarit har resandet i närområdena ökat vilket betyder att med ett bra koncept, flexibla lösningar och ett attraktivt utbud kan vi erbjuda intressanta upplevelser såväl ombord som i land.

Dagens svåra läge kan eventuellt vändas till något nytt och kreativt då dagens förhållande förändras vilket är nödvändigt för att hävda sig i konkurrensen.

Under rådande omständigheter var det givetvis ytterligare ett hårt slag mot rederiet då Amorella av ännu okänd anledning fick grundstötning i Föglö skärgård.

Tack vare mångårig medveten satsning på sjösäkerhet kunde rådig ledning ombord sätta fartyget, passagerare och personal i säkerhet.

Det är något rederiet ska vara stolt över och vi tacksamma för.

Aktieägarföreningen vill önska all personal ombord och iland samt ledning för företaget framgång och lagom mycket vind i seglen.

Tillsammans värnar vi om våra kommunikationer vilka är avgörande för vårt samhälle.

Styrelsen för Aktieägarföreningen Viking

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

I riket avser man införa förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och som ska leda till examen på gymnasienivå. På Åland har landskapsregeringen, enligt minister Annika Hambrudd, inga sådana planer åtminstone tillsvidare.

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Fler insändare