Jag vill delge några reflektioner som jag gjort på skärgårdsfärjan härom dagen.

I olika medier, inte bara åländska, har Åland på sistone framställts som en populär destination för turistströmmarna i kölvattnet av den pandemi som härjar. I Mariehamn har kryssningsresenärerna från Finland och Baltikum setts ströva på gator och torg och i den norra och södra skärgården har man kunnat iaktta cykel- och bilburna gäster från andra sidan av Skiftet som aldrig förr.

På västra Åland har de svenska turisterna, som tidigare uppsökt turistanläggningarna i exempelvis Eckerö, uteblivit vilket givetvis är att beklaga. I de svenskregistrerade bilar som iakttas i till exempel skärgården ses i stort sett samma ålänningar i exil som tidigare år. Bortfallet av svenska turister har i många fall kompenserats av turister från Finland. Däremot är det ytterst få centraleuropeiska turister på Åland vilket har att göra med den transiten genom Sverige, som regionvis är mycket hårt drabbat av virusets framfart.

Det besvärliga svenska läget har åsamkat Åland stora samhällsekonomiska förluster. Några större företag, som ännu för bara ett halvt år sedan sågs som framgångssagor utan dess like, är nu ett minne blott. Det innebär förluster som förmodligen tar mycket länge att återuppbygga, om det ens är möjligt, för att inte tala om alla de personliga tragedier som uppkommer som en följd av arbetslöshet och förlorad social ställning.

Det är mycket glädjande att notera att finländarna tagit statsrådets rekommendationer om att utesluta utlandssemestrarna för i år och i stället satsa på att upptäcka vårt eget hemland som har så mycket att uppvisa oss alla. Intressant är också att följa med ålänningars flöden på sociala medier och konstatera att många valt att styra kosan österut denna sommar.

Jag vill redan nu rikta ett stort tack till alla de gäster från Finland som valt att tillbringa några semesterveckor på Åland i allmänhet och i skärgården i synnerhet. Ni har räddat det som gick att rädda.

Det är i skärgården som vi ser stora möjligheter till tillväxt. Turismen är en outnyttjad resurs. Skulle vi ha ett enklare och mer optimerat bokningssystem på våra skärgårdsfärjor skulle vi garanterat se ännu fler resenärer som valt att fortsätta sin tur från den åboländska skärgården vidare till den åländska. Landskapsregeringen måste anslå resurser för att utveckla detta så att vi kommer från den stagnation som rått allt för länge så att hela Åland kan växa.

Rainer Juslin (Lib)

lagtingsledamot, ordförande i lag- och kulturutskottet

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Fler insändare