Polislagen (2013:87) togs fram som en fulltextlag under min politiska ledning och med Camilla Gunell som lantråd.

Det fanns ett visst motstånd från poliskåren. De tyckte att det var svårt att hålla reda på om den alltid var uppdaterad, vilket naturligtvis är en berättigad fråga.

Vi har tjänstemän inom förvaltningen vars uppgifter bland annat är att hålla sig ajour med de ändringar som görs i Finlands polislag och vilka blir direkt gällande på Åland.

Vid ett möte med polisstyrelsen i Finland gavs även löfte om att förändringar görs i samarbete med oss så att vi håller samma steg vad beträffar ändringar i lag.

Vi gjorde flera större förändringar i den åländska polislagen, till exempel blev polisstyrelsen reglerad i lag. Vi hade även många och långa debatter om utseendet på bilarna. Danne Sundman ledde den gruppen.

Allt för att få en åländsk profil på vår polis.

Alla autonomier med självaktning vill bestämma över sin poliskår. Det är däremot inte alla autonomier förunnat. Till vår åländska behörighet hör ”ordning och säkerhet”. Det är något vi ska vara stolta över och värna om. Det är ett rättsområde och en indikation på en autonomis självbestämmande.

Många utländska gäster från andra självstyrda områden ser avundsjukt på det.

Jag har nu noterat att den centerledda regeringen med stöd av såväl Moderaterna, De obundna som Ålands framtid frångår fulltextlag på ett rättsområde vi själva har behörighet inom och föreslår en blankettlag i sin helhet för den åländska polisen.

För mig är det en viktig signal regeringen nu ger.

Liberalerna och Socialdemokraterna kommer naturligtvis att stöda en blankettlag eftersom de förfäktat en sådan trots att Socialdemokraterna 2013 stödde min ambition om en fulltextlag. Jag vill uttrycka min förvåning över att en regering, vilken jag hoppats på att skulle hålla självstyrelsens anda och mening högt och värna om våra behörigheter, föreslår en blankettlag för en så viktig del av vår självstyrelse.

I ljuset av att vi nu börjar planera 100 år av självstyrelse blir det än mer anmärkningsvärt att vi samtidigt lämnar bort ett av våra viktiga rättsområden.

Gun-Mari Lindholm

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Fler insändare