I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp. Det verkar som Rainer vill att vi ska tro honom för att han är pensionerad professor eller för att ett antal personer, med oklara meriter, skrivit på en appell, eller tro Strålskyddsstiftelsen därför att...

Hela Nybergs argumentation vilar på ett auktoritetsargument som inte hör hemma inom vetenskapen. Min argumentation vilar däremot på verifierbara fakta:

Att svenska myndigheter har gått ut och påpekat att Strålskyddsstiftelsens påståenden saknar vetenskaplig grund är lätt att kontrollera. Gör en enkel sökning på svt.se.

Att samma stiftelse ett flertal gånger gått ut och larmat att mobilstrålning skulle orsaka cancer är lätt att verifiera. Lika lätt som att verifiera att någon ökning av cancer i hjärna och centrala nervsystemet inte kan skönjas i statistiken.

Det faktum att högre frekvenser dämpas mera av hud, kläder etcetera är lätt att verifiera genom att läsa lämplig kurslitteratur om elektromagnetiska fält.

Som den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten så riktigt påpekar så gäller det att se på all forskning, inte bara den som presenteras av aktörer med en agenda. Hade jag resonerat som Nyberg hade jag i stället hävdat att mobilstrålning gör att vi lever längre (NTP 2018), men nu gör jag inte det just därför att jag tror på den vetenskapliga metoden och när det gäller mobilstrålning så finns inga vetenskapliga belägg för det Nyberg påstår.

Stora, välgjorda studier, utförda av oberoende

organisationer (Deltour 2009, Schüz 2011, Hzu 2013, Benson 2013) drar samma slutsatser som man kan dra av det data jag presenterade i förra insändaren – det finns inga belägg för att elektromagnetiska fält från mobila enheter skulle orsaka cancer.

De publikationer som Nyberg hänvisar till har jag redan bemött i tidigare insändare.

Anders Gustafsson

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Fler insändare