I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp. Det verkar som Rainer vill att vi ska tro honom för att han är pensionerad professor eller för att ett antal personer, med oklara meriter, skrivit på en appell, eller tro Strålskyddsstiftelsen därför att...

Hela Nybergs argumentation vilar på ett auktoritetsargument som inte hör hemma inom vetenskapen. Min argumentation vilar däremot på verifierbara fakta:

Att svenska myndigheter har gått ut och påpekat att Strålskyddsstiftelsens påståenden saknar vetenskaplig grund är lätt att kontrollera. Gör en enkel sökning på svt.se.

Att samma stiftelse ett flertal gånger gått ut och larmat att mobilstrålning skulle orsaka cancer är lätt att verifiera. Lika lätt som att verifiera att någon ökning av cancer i hjärna och centrala nervsystemet inte kan skönjas i statistiken.

Det faktum att högre frekvenser dämpas mera av hud, kläder etcetera är lätt att verifiera genom att läsa lämplig kurslitteratur om elektromagnetiska fält.

Som den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten så riktigt påpekar så gäller det att se på all forskning, inte bara den som presenteras av aktörer med en agenda. Hade jag resonerat som Nyberg hade jag i stället hävdat att mobilstrålning gör att vi lever längre (NTP 2018), men nu gör jag inte det just därför att jag tror på den vetenskapliga metoden och när det gäller mobilstrålning så finns inga vetenskapliga belägg för det Nyberg påstår.

Stora, välgjorda studier, utförda av oberoende

organisationer (Deltour 2009, Schüz 2011, Hzu 2013, Benson 2013) drar samma slutsatser som man kan dra av det data jag presenterade i förra insändaren – det finns inga belägg för att elektromagnetiska fält från mobila enheter skulle orsaka cancer.

De publikationer som Nyberg hänvisar till har jag redan bemött i tidigare insändare.

Anders Gustafsson

Medborgarinitiativet ”Skydda sjöfågelstammen” var en succé, flest namnteckningar någonsin. 3.206 närmare exakt, dessutom på enbart 17 dagar och organiserat i all hast.

Jag noterar att man från åländskt och finländskt håll satsat ofantliga ekonomiska resurser för att lindra effekterna av nu rådande pandemi. Bidrag ges till permitterade, arbetslösa, kulturutövare och företagare med flera. Bra så!

Någon skrev i tidningen att skattegränsen tillfört Åland 100 miljoner euro.

De som kör stadens gräsklippare är tydligen inte informerade av arbetsledningen om att undvika att meja ned blommande områden på stadens gräsmattor.

Då är Åland snart vid slutstationen gällande den offentliga ekonomin. En resa som snabbades upp av pandemin, men som haft en rak och utstakad färdriktning under åratal.

Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö.

Ett par regeringar bakåt i tiden, med en känd trafikminster som var boss då tjärasfalt lades i Kumlinge och Brändö, kanske nu vill lägga korten på bordet.

Det tillhör ovanligheten att regeringspartierna öppet debatterar mot varandra i massmedia. Diskussionerna och åsiktsmotsättningarna brukar hållas inom lagtingshusets väggar, utan insyn från utomstående allmänhet.

”The bottom is nådd” är ju ett bekant uttryck som kan användas när man läser två insändare i samma tidning av två av Obunden samlings röstmagneter.

Beslutet att minska anslaget för sysselsättningsverksamheten Fixtjänst visar än en gång att omsorgen om våra mest utsatta räknas i euro, inte i humant kapital.

Som vanligt fick jag i mars i år ett brev från Skatteförvaltningen med en förhandsifylld skattedeklaration.

Vi ser med bestörtning hur kommunernas ekonomi än en gång styr servicen till redan utsatta personer i samhället.

Det är med förvåning och bestörtning jag läser i onsdagens tidningar om Kommunernas socialtjänst och Fixtjänst, och hur en lagstadgad verksamhet för en utsatt grupp människor i vårt samhälle hanteras.

Fler insändare