Lagtingets fullmakt till regeringen om 60 miljoner för att förverkliga kortrutt på södra linjen har sedan jag hörde om beslutet förundrat mig. Efter att ha läst Axel Jonssons (ÅF) resonemang om lagtingsordningens 54 § moment 4 förefaller mig regeringens beslut om att upphandla en färja för 66 miljoner i stället för 47 miljoner som lagtingets fullmakt byggde på, som ett rejält bakslag för den åländska parlamentarismen.

Av 54:e paragrafen framgår det tydligt och klart att en fullmakt måste definieras till sitt belopp. Det största misstaget lagtinget begått i detta ärende är att man inte följt lagtingsordningen. Att ansvariga utskottssekreterare och lagtingsdirektören låtit detta passera utan invändningar är klandervärt.

Lagtingspolitiker vill ofta besluta mera än de har rätt till. Att de ansvariga tjänstemännen inte kan lagtingsordningen är beklagligt. Att de inte försvarar parlamentarismen är riskfyllt. Detta urholkar vårt parlamentariska system.

Detta system bygger på att lagtinget som kollektiv eller som enskilda ledamöter alltid ska kunna kontrollera regeringens göranden och låtanden (maktutövning). Lagtinget är folkets representanter och därför ska inte regeringen (exekutiven) verkställa beslut som inte har förankring och förtroende i lagtinget.

Tydliga exempel på parlamentariska flyktförsök finner vi hos Donald Trump och Boris Johnson. De gör allt för att undvika att parlamentet ska ha något att säga till om i känsliga frågor. I Polen och Ungern ser vi liknande förskjutningar från parlamentet till exekutiven. Detta är typiskt för auktoritära styrelseskick.

Eftersom lagtinget inte definierat det exakta beloppet för fullmakten men likväl utgått från ett belopp på 60 miljoner måste lagtinget ta sitt ansvar och återta sin parlamentariska makt över fullmakten. Det är orimligt att tänka sig en fullmakt in blanco, det vill säga en fullmakt utan några som helst begränsningar som skulle tillåta regeringen att till vilket pris som helst genomföra sitt kortruttsprojekt.

Att regeringen inte har en klar uppfattning av totalkostnaden för hela kortruttsprojektet är parlamentariskt oförsvarbart. Det hade varit något förmildrande om regeringen anhållit om ett tilläggsanslag och samtidigt i detalj informerat lagtinget om de slutliga kostnaderna för hela projektet.

Nu bryter man mot parlamentariska principer och är beredd att påbörja en investering vars slutkostnader man tydligen inte har klart för sig. Läget är minst sagt parlamentariskt kaotiskt. Lagtinget bär i sista hand allt ansvar.

Barbro Sundback (S)

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Fler insändare