Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen. Fontänhusmodellen används av över 300 klubbhus över hela världen, i fler än 30 länder, och forskning visar att den verkligen fungerar.

Vi här på Pelaren har en vision att alla människor med psykisk ohälsa ska få en möjlighet att uppnå sin fulla potential och respekteras som medarbetare, grannar och vänner.

Alla har rätt att bli en del av ett sammanhang där man är viktig, önskad, och behövd. Genom att fokusera på det friska i varje människa arbetar vi anställda och medlemmar jämställt, sida vid sida, inom den arbetsinriktade dagen med alla arbetsuppgifter som är nödvändiga för att driva klubbhuset.

Exempel på arbetsuppgifter är matlagning, städning, skriva nyhetsbrev eller i vår tidning, och mycket annat. Alla kan delta! Som medlem kan du genomföra uppgifter baserat på dagsform, intresse ellertidigare kunskap.

Medlemskapet är frivilligt, gratis och utan tidsbegränsning. Fontänhusens verksamhet skapar trygghet, självkänsla och välmående för dess medlemmar, och flera har även sagt att klubbhusen har räddat deras liv.

Pelaren verkar för medlemmars sysselsättning också utanför verksamheten genom exempelvis övergångsarbeten som vi kan erbjuda våra medlemmar. Vi arbetar även utåtriktat genom studiebesök, föreläsningar samt utbyten och utbildningar med andra klubbhus över hela världen.

Pelarens verksamhet är en mycket viktig faktor för att arbeta förebyggande mot socialt utanförskap, missbruk, kriminalitet samt suicid. Landskapet och kommunerna kan i sin tur arbeta förebyggande genom att stöda verksamheter som vår, inom den tredje sektorn.

Genom att arbeta förebyggande minskas samhällets kostnader, som till exempel kostnader för ÅHS, AMS, FPA, kommunernas socialtjänst, med flera. För att inte tala om individers och deras närståendes psykiska lidande.

Vi vill också arbeta för en mer tolerant och jämlik syn på människor med psykiska funktionshinder i samhället. Det är viktigt att motverka det stigma som råder kring psykisk ohälsa, människan kan inte välja sitt mående!

Klubbhuset Pelaren startade sin verksamhet 2010 på Åland, och vi har 10-årsjubileum 17 mars nästa år. Vårt mål och vår förhoppning är att kunna vara tillgängliga för alla som behöver oss även i framtiden. Hoppas även att ni framtida beslutsfattare håller med oss om detta!

Klubbhuset Pelaren genom Therese Lagnewall, Ingis Nystedt, Myra Forsström och Lotta Eriksson

Resorna till och från Åland är flaskhalsar i fråga om smittospridning. Det räcker inte med att rederierna glesar ut restaurangbord och håller rent i toalettutrymmen.

När man ska lösa ett problem måste man först förstå varför problemet uppstått och sedan kan man lösa det på ett smart sätt.

Slitaget i Badhusberget beror på följande saker:

Finlands regering har genom coronakrisen visat en oförmåga och rent av ovilja att acceptera Åland som ett autonomt område med speciella förutsättningar inom Finland.

Under fjolåret, i synnerhet före valet, debatterades lärarbehörigheterna flitigt i media. Tongivande i debatten var bland andra dåvarande lag- och kulturutskottets ordförande, nuvarande vicelantråd Harry Jansson (C).

Av lagtingsledamot Marcus Måtars (Ob) insändare i Ålandstidningen den 27.5 kan man bara dra en slutsats; Diskussionen kring bulvanaffären och oppositionens spörsmål har träffat en nerv som är känslig för honom och partiet.

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Fler insändare