Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare. Obundne Anders Holmberg (AH) skrev en insändare i vilken han gläds åt alla finska dagsresenärer som besökt Åland via de nyinsatta dagskryssningar från bland annat Helsingfors och önskar att skatteundantaget ändras och tvingar fram dessa även när pandemin är över.

Vaket av rederierna att snabbt konstruera nya affärsmöjligheter för att tillgodose en resehungrig semestermarknad där alternativet var att ligga vid kaj och visst gav detta behövlig injektion till speciellt stadens köpmän. Dock är det ansvarslöst och naivt att riskera våra unika kommunikationer och rederiers överlevnad för att göra som AH föreslår, politiskt tvinga fram dagskryssningar.

I fjol övernattade cirka 168.000 finländare på Åland, i princip samma antal som svenskarna stod för. Därför är den marknaden en självklar del av Visit Ålands arbete. Att se vad dagens färjetrafik och skatteundantag betyder för Åland, våra företagare och enskilde ålänningen är av överordnad betydelse.

Färjerederierna genererar arbetsplatser och skatteintäkter. Trafiken skapar gynnsamma möjligheter för export och import till rimliga priser, gagnar lägre konsumentpriser och starkare konkurrenskraft. Ger oss bekväma och prisvärda kommunikationer såväl öster- som västerut. Det är inte rederiernas fel att många aldrig går iland, möjligheten finns, året om även om AH skriver att rederierna inte låter passagerarna gå iland och givetvis är det helt upp till destinationen Åland att dra nytta av alla de linjer som finns för att ta sig till Åland. Rederierna gör det som deras affärsidé bygger på och ger samtidigt Åland unika möjligheter och tillgångar.

Skulle dagskryssningar från Helsingfors vara mer inkomstbringande och efterfrågade än kryssningar Helsingfors-Mariehamn-Stockholm hade dessa givetvis existerat långt innan pandemin. Politiker ska inte lägga sig i hur företag väljer att bedriva sin verksamhet. Skatteundantaget är förknippat med byråkrati för många ålänningar, men vi ska vara tacksamma över de möjligheter skatteundantaget skapar.

Det är ingen mänsklig rättighet att ha en avgång i timmen dygnet runt och vi har under sommaren sett vad som händer när fartyg försvinner. Grunden i byggandet av turistdestinationen Åland måste vara att skapa större efterfrågan på övernattningar, det genererar positiva impulser till många andra sektorer.

Att politiskt konstruera om skatteundantaget och tvinga fram dagskryssningar vore ödesdigert för hela vår välfärd och samhällsbyggnad. Ett sådant ingrepp skulle förgöra en av våra viktigaste välfärdsmotorer och tvinga fram en minimal skattesubventionerad trafik långt ifrån dagens alla avgångar och biljettpriser.

Jämför gärna med Gotland där svenska staten årligen subventionerar trafiken med drygt 50 miljoner euro. Jag kommer att arbeta för att våra rederier har optimala verksamhetsförutsättningar och att vår landbaserade turism utvecklas, mellan dessa råder absolut inget motsatsförhållande.

John Holmberg (Lib)

lagtingsledamot

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Fler insändare