Biogasen ska till Svinryggen, kunde vi läsa i går. Så pass viktig fråga togs beslut om mindre än ett dygn efter att Ålandskomposten hörts av LR.. Varför denna brådska?

Det sorgligaste är inte att förlora en upphandling utan att känna till hur det gått till. Där egen politisk prestige gått före likabehandlingsprinciper och eget tyckande.

ÅK fick i sista stund ”tigga” sig till ett möte med LR för att presentera sitt projekt om biogas. Näringsminister Camilla Gunell (S) och föredragande tjänsteman Henrik Juslin tog på enskild föredragning beslut om att biogasanläggning ska till Svinryggen.

Till vår kännedom har kommit att det finns tjänstemän på näringsavdelningen som sett stora fördelar med biogas i en redan uppbyggd verksamhet, men inte lyckats övertyga ministern eller LR.

Varken Camilla Gunell eller Henrik Juslin har någonsin varit till ÅK i Sund. Trots att näringsministern i högsta grad varit involverad i ÅK:s verksamhet och framtid. I december 2016 lovade Camilla Gunell på stormötet med ÅK och näringslivet att nog ÅK behövs.

Alla som följt med vet att ÅK vid den tidpunkten var mycket tveksam att fortsätta. Detta var upprinnelsen till att ÅK sedermera byggt upp sin anläggning med komposttrumma och lakvattenbassäng för egna medel. Inget lovat stöd (200.000 euro) har ännu vid dags dato betalats ut!

Så, nuläget för ÅK: Behövs inte ÅK längre? Vad händer om ett år när Svinryggens biogas enligt plan ska vara uppbyggd?

ÅK har avtal med samma potentiella kunder inklusive Svinryggen tre år till!

Bengt och Karin Karlsson

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Strax efter valet skrev jag en insändare. Nu har borgarna blivit ett regeringsalternativ. Blir det guld och gröna skogar eller fiasko?

Efter att valet bedarrat har man fått läsa förnuftsvidriga insändare från liberaler, dåliga partiförlorare till Igge Holmberg (S), som med alla medel försöker tvinga fram nya tillvägagångssätt allt för att kunna smutskasta någon som just blivit in

Man borrar i skrivande stund berghål för att kontrollera bergets kvalitet för kommande tunnelbygge. Provborrningarna utförs enligt lokala medier cirka 700 meter upp på land.

I dagspressen varvas sprängdåd, masskjutningar med flyktingbilder och folkfördrivningar. Plötsligt dyker det upp en lastbil i Essex i England som i sin last har 39 döda vietnameser.

Föräldrar, morföräldrar och farföräldrar, vakna upp inför 5G:s intåg! Nu är det våra älskade barns och barnbarns hälsa och liv det handlar om.

Vad håller ÅHS på med? Så kallt på sjukhusets avdelningar att både patienter och personal fryser och måste ge extra täcken och själva gå i ylletröjor och yllesockor.

Fler insändare