Den minnesgoda läsaren minns säkert hur Ålands radios styrelseordförande Mia Hanström mångordigt förklarade vilket bra beslut man gjort, när styrelsen utsåg bolagets byråsekreterare till vd. Nu har till och med Hanström kommit till insikt om att beslutet inte var så lyckat och är beredd att utse en ny vd.

Enligt Mia Hanström ska ”företagets ledningsfunktion stärkas”. Den nya vd:n ska vara ”väldigt teknikintresserad” och ”jobba tillsammans med tekniska chefen så att vi hänger med i teknikutvecklingen. Samtidigt ska vd:n driva hela bolaget framåt och vara ett stöd för hela bolaget”. Vilken brist på logik!

Stackars vd, som totalt kommer att sakna befogenheter. Andra sköter ekonomi- och personalfrågor. Tekniska chefen antas fortsättningsvis sköta produktionstekniken. Det enda som blir kvar åt vd:n i den här ”geniala” planen är distributionstekniken, som ingen i ledningen klarar av.

Vd:n blir i praktiken en springpojke, som antas sköta alla ärenden, som ingen annan känner för eller klarar av. I en sådan organisation är det bäddat för stridigheter om var beslutsgränserna går. Hur ska en så rumphuggen vd kunna driva hela bolaget framåt?

Nu har Ålands radio haft två vd:n utan teknisk utbildning, med klent resultat. Jag anser, liksom i tidigare debatter, att det tekniktunga samhällsbolaget Ålands radio behöver en tekniskt utbildad vd, som ansvarar för all teknik inom bolaget, samtidigt som man mycket väl klarar sig med en chef mindre.

Christer Strand

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Fler insändare