Om jag tidigare har varit sur på Rainer Juslin (Lib) i fråga om sättet vi välkomnar våra ungdomar hem till öarna så är jag i stället glad över hans kloka ord om behovet av en tunnel till Föglö (insändare 21/9).

Det är därför oerhört synd att Rainer valt att kandidera för Liberalerna som inte skyr några medel–varken i fråga om miljö eller pengar–för att Föglöborna aldrig ska få en fast förbindelse. Den som tror på löftena om att Gripö-bron ska följas av en tunnel är nämligen mer än lovligt naiv.

Problemet för Föglöborna är därför att en röst på Rainer Juslin får en helt motsatt effekt än vad som Lib-kandidaten säger sig stå för. Juslin är alltså uppställd för fel parti i alla fall för alla oss som vill ha en tunnel mellan Svinö och Degerby.

Andra tunnelanhängare som moderaten Jörgen Strand kämpar med samma dilemma. Hans parti MSÅ är lokomotivet i det absurda kortruttsprojektet och försöker till och med förhindra att kommande lagting har inflytande över 66 miljoner av skattebetalarnas pengar.

Sammantaget gör allt detta att även väljarna ställs inför ett dilemma: sätta sin röst på en person de tror på men samtidigt medverka till att tiotals miljoner slösas bort för att förkorta ett färjpass? Dessutom ett projekt som inte ens brukarna själva vill ha!

Harry Jansson (C)

Lagtingsledamot

Den 8 maj kom ett pressmeddelande: ”Vihriäläs utredningsgrupp: Efter företagsstöd och stimulansåtgärder behövs det ett stort anpassningspaket för att stabilisera den offentliga ekonomin”.

I min insändare om kommunstödet, som delas ut lika (i procent) till alla blev denna mening censurerad av Ålandstidningen:

De medel som förvaltas i fonder och stiftelser baserar sig på donationer av länge sedan hädangångna människor – de är inte krispengar för din generation, Staffan Bruun.

Chefredaktör Daniel Dahlén diskuterar samarbetet i Norden i en ledare den 26 maj. Han hävdar att samarbetet slagits sönder på några veckor av coronaviruset och att det på EU-nivå inte existerar mycket av samarbete.

Resorna till och från Åland är flaskhalsar i fråga om smittospridning. Det räcker inte med att rederierna glesar ut restaurangbord och håller rent i toalettutrymmen.

När man ska lösa ett problem måste man först förstå varför problemet uppstått och sedan kan man lösa det på ett smart sätt.

Slitaget i Badhusberget beror på följande saker:

Under fjolåret, i synnerhet före valet, debatterades lärarbehörigheterna flitigt i media. Tongivande i debatten var bland andra dåvarande lag- och kulturutskottets ordförande, nuvarande vicelantråd Harry Jansson (C).

I tilläggsbudgeten föreslår LR två åtgärder för att stärka kommunernas ekonomi: Att kompensera för minskade skatteintäkter med 3,5 miljoner, som fördelas enligt de debiterade inkomstskatterna 2018, justerat med nya skattesatser, och att dämpa effe

Av lagtingsledamot Marcus Måtars (Ob) insändare i Ålandstidningen den 27.5 kan man bara dra en slutsats; Diskussionen kring bulvanaffären och oppositionens spörsmål har träffat en nerv som är känslig för honom och partiet.

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Fler insändare