De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle. Av den anledningen har vi också över lag ett mycket gott pandemiläge, även om vi inte får bli likgiltiga och tro att viruset har försvunnit – för det finns kvar och vi måste fortsätta förhålla oss till det.

Just av den anledningen är det oerhört centralt med tydlig och klar kommunikation med rekommendationer och regler som är motiverade. Så är det inte nu och det är både beklämmande och frustrerande. Så borde det heller inte vara.

I måndags kväll hölls igen en presskonferens av social- och hälsovårdsministeriet som gav upphov till mer frågor än svar, och så kan vi inte ha det. Då sa man bland annat att det skulle bli karantänstvång för inresande från riskländer och att det kunde bli fråga om tre månaders fängelse om man bröt mot reglerna, en mycket allvarlig sak.

Det blev också oklart om detta var ett färdigt beslut och om och när det i så fall skulle träda i kraft samt vilken juridisk bas man skulle använda. Det är heller inte tillräckligt utrett vad som ens är möjligt i förhållande till lagen, som nu föreslås tolkas väldigt brett.

Då man nu söker mer information till papper om saken, då det kommer frågor från medborgare och företag, går det inte att hitta någon mer information om saken på myndigheternas hemsida, och så kan det inte vara.

Samma sak gällde förra veckan då man meddelade att karantän skulle krävas om man åkte på en kryssning till Sverige. Ännu i dag, tio dagar senare, har ingen på social- och hälsovårdsministeriet kunnat bekräfta vad som egentligen gäller. I ministeriet förbereddes ett utlåtande i slutet av förra veckan om att ingen karantän skulle krävas, men inget utlåtande har ännu kommit och nu har det blivit ännu mer oklart om vad som gäller. Frågor kommer nu om karantän övervägs också i trafiken mellan Åland och fasta Finland, vilket aldrig föreslagits eller ens övervägts. Ingen karantän krävs där, det är helt entydigt.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att hon eller regeringens andra ministrar inte fick någon förhandsinformation eller underlag för det som man presenterade från social- och hälsovårdsministeriet, vilket är anmärkningsvärt eftersom man i våras och på försommaren var väldigt noga med att alla skulle ha samma lägesbild och stå bakom förslagen så att det skulle vara tydligt vad som gäller.

Coronaviruset kräver ansvarstagande av samtliga medborgare för att vi ska kunna hålla pandemin under kontroll. Men just därför behövs också tydliga och klara besked.

Regeringen behöver nu snabbt igen ta ett helhetsgrepp om coronabekämpningen och att inte olika ministerier och kanslichefer uttalar sig stick i stäv med varandra. Det behövs en enhetlig och tydlig linje.

Så klart har vi yttrandefrihet, men det blir nu råddigt och svårt att följa med vad som gäller om alla fortsätter att tänka högt, skicka iväg testballonger och att ingen sen kan förklara vad som verkligen gäller. Här finns nu förbättringspotential.

Regeringen har hanterat coronaviruset mycket bra över lag. Det förtjänar mycket beröm. Grunden till det var god koordinering och tydlighet. Det är viktigt att inte äventyra det, för nu är det för rörigt.

Det är därför bra att regeringen som helhet diskuterar igenom läget så att alla regler och rekommendationer blir tydliga för alla.

Mats Löfström

Ålands riksdagsledamot

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Fler insändare