Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Det brutna indexet gör att pensionärerna betalar ca 10% mera skatt än den övriga befolkningen. 19,5% av 75 år fyllda, jämfört med 7,3% av den återstående befolkningen, lever under den av EU fastställda fattigdomsgränsen på ca 1.230 euro per månad.

Vid diskussioner med stadsarkitekten och VD för Marstad har tidigare framkommit, att konkreta planer finns för ett ökat bostadsbyggande vid s.k. Rönnbergs torg. Rönnbergs torg ligger jämförelsevis centralt och där kunde med fördel planeras framkomliga utemiljöer och ett anpassat boende för äldre och handikappade. Boendet kan projekteras så, att det i samma hus, eller område, planeras för ett blandat boende, anpassat för såväl äldre och handikappade som för barnfamiljer.

När det gäller boendet finns för stadens invånare en hel del att önska. Tidigare stadsplanering krävde på sin tid ingen hiss i upp till tre våningars bostadsbyggnader. Detta innebär att en stor del av husen i centrum saknar hissar. Äldre och handikappade, som bor i dessa hus har svårt att – eller kan inte alls – ta sig ut ur sin bostad. Sådana boendeförhållanden ökar avsevärt kraven på stadens åldringsvård. Pensionärernas ensamhet och isolering ökar, något som blivit en ny folksjukdom och har märkts särskilt under Corona-tider. Pensionärer bor som känt helst i stadens centrum med närhet till mataffärer, apotek, hälsovård och annan service.

Landskapsregeringen ger möjlighet till bidrag för installation av hissar i befintliga bostadshus. Stöd för installation av hiss kan beviljas för högst 30% av kostnaderna eller högst 15.000 per bostad. Det har dessvärre visat sig att våningshusägarna inte är intresserade av att bygga hissar i centrum. Kostnaderna anses fortfarande alltför höga, varför staden med fördel kunde reservera ett motsvarande bidrag i nästa års budget för att befrämja hissbyggandet och på så sätt minska ensamheten bland äldre och handikappade och inte minst trycket på institutionsvården i framtiden.

Framkomligheten på gator och trottoarer borde vara en betydelsefull och hedervärd fråga för stadens beslutsfattare. Frågan diskuterades vid Äldrerådets senaste möte och man beklagade, att så mycket arbete satts på olika slags stenar, guppar och plattor att vissa delar av stadens trottoarer och gator betraktas nästan som ofarbara. Ålandsvägens guppar gör därtill, att handikappade med ryggbesvär upplever smärta vid varje gupp. Privatbilister och taxibilar undviker Ålandsvägen och tar istället Neptunigatan, Östra utfarten eller Idrottsgatan. Trottoarplattorna blir efter några vintrar ojämna och trottoarkanten är i de flesta gathörn så höga, att de i praktiken är ytterst svårframkomliga för rollatorer, rullstolar. Invalidmopeder, ja även för barnvagnar och cyklar. Ordförande lovade gratis låna ut sin invalidmoped till intresserade politiker och tjänsteman.

Äldrerådet är en viktig påtryckningsgrupp och vill med sin sakkunskap förbättra välbefinnandet för över en femtedel av befolkningen. Vi vill göra det möjligt för äldre och handikappade att utnyttja befintlig service, att träffa likasinnade och må bättre. En win-win situation för alla i vårt kära samhälle. Allt detta angår även beslutsfattare som – om de har tur – själva lever så länge, att de får utnyttja den service som idag planeras och utvecklas inom omsorgen.

Äldrerådet i Mariehamn

Leif Jansson, ordförande

Ulla Andersson vice ordförande

I riket avser man införa förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och som ska leda till examen på gymnasienivå. På Åland har landskapsregeringen, enligt minister Annika Hambrudd, inga sådana planer åtminstone tillsvidare.

Byggnadsvård är i ropet, byggnadsvårdsgrupper, föreningar och organisationer växer runtom i norden. SVT fick backa i beslutet om att lägga byggnadsvårdsserien ”Det sitter i väggarna” på is på grund av en stark opinion bland tittarna.

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Fler insändare