Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder. Alla företag är skyldiga att i enlighet med 4 § miljöskyddslagen alltid tillämpa bästa tillgängligateknik, BAT, i sin verksamhet. Hur BAT ska bedömas klargörs i 4a §. Detta avser bl a energieffektivitet, minskning av avfallsmängder och farlighet, möjlighet att återanvända eller återvinna avfall och ämnen, utsläppens art, mängd och verkningar, mm.

Är det då rätt att det offentliga (skattebetalarna) ska bekosta företagens lagenliga ansvar? Investeringar i energieffektivisering mm ska ju betala sig själv. Om samhället betalar så blir det dubbel vinst för företaget. Jo, jag är medveten om att arbetsplatser och skatteintäkter är viktiga men, tänker man rätt?

Vore det inte bättre att rikta insatserna mot källan, dvs kommunerna, så att vattenproduktion och avloppsrening kan effektiviseras och förbättras så att ALLA gynnas? Kommunernas investeringsskuld är stor och underhållet släpar ofta efter, för att inte tala om utveckling. Tidigare fick kommunerna investeringsbidrag för infrastruktursatsningar, som t ex avloppsverksamhet. Kanske vore det läge att fundera på något sådant igen?

Det blir ju även en satsning för miljön, som vi alla lever i.

Mikael Stjärnfelt (Lib)

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

I riket avser man införa förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och som ska leda till examen på gymnasienivå. På Åland har landskapsregeringen, enligt minister Annika Hambrudd, inga sådana planer åtminstone tillsvidare.

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Fler insändare