Sedan juni och fram till valet har jag i Ålandstidningen fått insändare publicerade under följande rubriker:

Landskapsregeringens dolda agenda?, Mariehamns delgeneralplanförslag och barriärerna, Mariehamns delgeneralplanförslag och klimatkrisen, Mariehamns delgeneralplan och framtidsglimtar, Ministerstyre och slöseri, Budgetera tillräckligt för kollektivtrafiken, Energilösningar, färjtrafik och Danmarks exempel, Pensionstillägg för de fattigaste pensionärerna, Ålands radios valkompass ställer otydliga frågor, Obundna vill införa höjning av barnbidraget, FN-klimatpanelen IPCC:s tredje rapport, Klimatkrisen och Östersjön, Klimatkonsekvenser av regeringens egen politik!, Ny strategi i förhållande till Helsingfors, Höjning av barnbidrag och garantipension samt Finansieringsgapet kväver kommunerna.

Jag visar intresse för att vinna och förvalta ditt förtroende. Är fullständigt orädd och har som motto ”Våga veta!” (sapere aude). Vågar tänka och uttrycka mig helt fritt. Det är allmänt känt att jag har integritet och tar avstånd från oegentligheter.

Min uppfattning är att lagtingsarbetet har hämmats sedan den så kallade parlamentarismen och ministerstyret infördes. Lagtinget har fullständigt tappat greppet om sin roll som lagstiftare och har inte haft förmåga att följa omvärldsutvecklingen.

Under flera mandatperioder har lagtinget betett sig som om makt skulle vara rätt, det vill säga kväst alla goda förslag och kört över minoriteter.

För att överhuvudtaget komma vidare med självstyrelselagsrevisionen måste lagtinget kovända: Från grunden måste skapas relationer till Helsingfors.

Att lagtingsledamöter överröstar varandra i sin förträfflighet och hur rättmätiga krav de har är helt utan verkan. För Helsingfors är det fråga om att få en saklig, objektiv, trovärdig och förtroendeingivande information och dialog.

Leif Holländer (Ob)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Strax efter valet skrev jag en insändare. Nu har borgarna blivit ett regeringsalternativ. Blir det guld och gröna skogar eller fiasko?

Efter att valet bedarrat har man fått läsa förnuftsvidriga insändare från liberaler, dåliga partiförlorare till Igge Holmberg (S), som med alla medel försöker tvinga fram nya tillvägagångssätt allt för att kunna smutskasta någon som just blivit in

Man borrar i skrivande stund berghål för att kontrollera bergets kvalitet för kommande tunnelbygge. Provborrningarna utförs enligt lokala medier cirka 700 meter upp på land.

I dagspressen varvas sprängdåd, masskjutningar med flyktingbilder och folkfördrivningar. Plötsligt dyker det upp en lastbil i Essex i England som i sin last har 39 döda vietnameser.

Föräldrar, morföräldrar och farföräldrar, vakna upp inför 5G:s intåg! Nu är det våra älskade barns och barnbarns hälsa och liv det handlar om.

Vad håller ÅHS på med? Så kallt på sjukhusets avdelningar att både patienter och personal fryser och måste ge extra täcken och själva gå i ylletröjor och yllesockor.

Fler insändare