Sedan juni och fram till valet har jag i Ålandstidningen fått insändare publicerade under följande rubriker:

Landskapsregeringens dolda agenda?, Mariehamns delgeneralplanförslag och barriärerna, Mariehamns delgeneralplanförslag och klimatkrisen, Mariehamns delgeneralplan och framtidsglimtar, Ministerstyre och slöseri, Budgetera tillräckligt för kollektivtrafiken, Energilösningar, färjtrafik och Danmarks exempel, Pensionstillägg för de fattigaste pensionärerna, Ålands radios valkompass ställer otydliga frågor, Obundna vill införa höjning av barnbidraget, FN-klimatpanelen IPCC:s tredje rapport, Klimatkrisen och Östersjön, Klimatkonsekvenser av regeringens egen politik!, Ny strategi i förhållande till Helsingfors, Höjning av barnbidrag och garantipension samt Finansieringsgapet kväver kommunerna.

Jag visar intresse för att vinna och förvalta ditt förtroende. Är fullständigt orädd och har som motto ”Våga veta!” (sapere aude). Vågar tänka och uttrycka mig helt fritt. Det är allmänt känt att jag har integritet och tar avstånd från oegentligheter.

Min uppfattning är att lagtingsarbetet har hämmats sedan den så kallade parlamentarismen och ministerstyret infördes. Lagtinget har fullständigt tappat greppet om sin roll som lagstiftare och har inte haft förmåga att följa omvärldsutvecklingen.

Under flera mandatperioder har lagtinget betett sig som om makt skulle vara rätt, det vill säga kväst alla goda förslag och kört över minoriteter.

För att överhuvudtaget komma vidare med självstyrelselagsrevisionen måste lagtinget kovända: Från grunden måste skapas relationer till Helsingfors.

Att lagtingsledamöter överröstar varandra i sin förträfflighet och hur rättmätiga krav de har är helt utan verkan. För Helsingfors är det fråga om att få en saklig, objektiv, trovärdig och förtroendeingivande information och dialog.

Leif Holländer (Ob)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

Jag förstår att det måste finnas en del restriktioner. Men jag tycker faktiskt har det gått till grova över- och underdrifter i det här landet.

En av politikens viktigaste uppgifter nu, förutom att minimera smittspridning och rusta vården, är att underlätta och stöda små och stora företag.

I mitt uppdrag av näringsminister Fredrik Karlström ska jag försöka hitta nya affärsmöjligheter som kan rädda de företag som riskerar att försvinna tack vare att vi har stängt ner samhället för att rädda människoliv.

Läste Jan Westerbergs insändare i måndagens tidning om kontroll av resenärer. Antar jag är den enda som ens orkar bry mig om att bemöta dylik artikel även om fler tyckt samma som jag.

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Fler insändare