Nu börjar jag bli orolig på allvar. Läser att Centerns ordförande anser att det är bättre att föra över vinstmedel från Paf till landskapets driftsbudget, än att vi utvecklar områden som kan skapa tillväxt.

Regeringen Sjögren har beslutat att fondera medel från Paf i en tillväxt- och hållbarhetsfond. Något som efterfrågats från bland annat representanter för Ålands näringsliv, Ålands högskola med mera.

Åland har inte råd att missa detta tillfälle för tillväxt som den nu uppstartade tillväxt- och hållbarhetsfonden kan vara en motor till.

Vidare kan Pafmedel användas till den gröna omställningen, som vi alla vet behövs.

Hur ska de lagstadgade verksamheterna såsom skola, vård och omsorg utvecklas om de ska vara beroende av hur internetspelandet avkastar och på överskotten från Paf?

Jag vill påstå att det inte är seriöst att budgetera verksamheter inom skola, vård och omsorg med något så osäkert som vinster från en spelverksamhet.

Ålands lagting har hittills försökt hantera de lagstadgade verksamheterna utifrån de resurser som våra skatter ger utrymme till. Just Centeroppositionen ropar att det finns risk för lån, när det gäller investeringar, som att det skulle vara något hemskt.

Det är inte ett modernt sätt att resonera. Investeringar som ska arbeta i många år, kan med fördel också betalas under en utdragen period. Men att föreslå att driften för exempelvis ÅHS ska delfinansieras med överskott från spel och dobbel, borde få alla att känna sig oroliga. Hur tar Pafs kunder emot det beskedet?

Är det så att det för stunden i dag finns mycket medel hos Paf så är det positivt men det är viktigt att de medlen får arbeta för att skapa tillväxt och skatteintäkter som i sin tur stöder skola, vård och omsorg.

Regeringen Sjögrens sjösatta tillväxt- och hållbarhetsfond är en satsning för den åländska framtiden.

Mikael Staffas (Lib)

lagtingsledamot

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Fler insändare