Nu börjar jag bli orolig på allvar. Läser att Centerns ordförande anser att det är bättre att föra över vinstmedel från Paf till landskapets driftsbudget, än att vi utvecklar områden som kan skapa tillväxt.

Regeringen Sjögren har beslutat att fondera medel från Paf i en tillväxt- och hållbarhetsfond. Något som efterfrågats från bland annat representanter för Ålands näringsliv, Ålands högskola med mera.

Åland har inte råd att missa detta tillfälle för tillväxt som den nu uppstartade tillväxt- och hållbarhetsfonden kan vara en motor till.

Vidare kan Pafmedel användas till den gröna omställningen, som vi alla vet behövs.

Hur ska de lagstadgade verksamheterna såsom skola, vård och omsorg utvecklas om de ska vara beroende av hur internetspelandet avkastar och på överskotten från Paf?

Jag vill påstå att det inte är seriöst att budgetera verksamheter inom skola, vård och omsorg med något så osäkert som vinster från en spelverksamhet.

Ålands lagting har hittills försökt hantera de lagstadgade verksamheterna utifrån de resurser som våra skatter ger utrymme till. Just Centeroppositionen ropar att det finns risk för lån, när det gäller investeringar, som att det skulle vara något hemskt.

Det är inte ett modernt sätt att resonera. Investeringar som ska arbeta i många år, kan med fördel också betalas under en utdragen period. Men att föreslå att driften för exempelvis ÅHS ska delfinansieras med överskott från spel och dobbel, borde få alla att känna sig oroliga. Hur tar Pafs kunder emot det beskedet?

Är det så att det för stunden i dag finns mycket medel hos Paf så är det positivt men det är viktigt att de medlen får arbeta för att skapa tillväxt och skatteintäkter som i sin tur stöder skola, vård och omsorg.

Regeringen Sjögrens sjösatta tillväxt- och hållbarhetsfond är en satsning för den åländska framtiden.

Mikael Staffas (Lib)

lagtingsledamot

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Fler insändare