Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Mikael Lundell, Vårdö 

Ålands skärgård är fantastisk och det är en förmån att få bo och verka här! Det pratas mycket om skärgårdens problem, utflyttning och den rådande urbaniseringstrenden. Det tycker jag är tråkigt. Vi borde i stället välja att lyfta fram möjligheterna och de fördelar ett boende i skärgården innebär.

För sist och slutligen handlar det om människor, vilka vi kan locka hit och vilka vi kan få att stanna kvar. För att det ska lyckas bör vi skapa och sprida budskapet om de fördelar det innebär!

Personligen uppskattar jag närheten till naturen, till havet och elementen. Avgörande har ändå varit de stora framsteg som skett i kommunikationer sedan jag var barn, såväl fysiska som elektroniska.

Jag upplever att jag bor ”lagom” långt borta från tätorten. Det tar bara ungefär en timme till Mariehamn, vilket med åländska mått mätt säkert upplevs som ett stort avstånd, men för en utomstående ett helt rimligt pendlingsavstånd.

Naturligtvis innebär avstånden till service en viss merkostnad för mitt växthusföretag men samtidigt också fördelar. Fördelar som jag kanske ännu inte utnyttjat fullt ut. Jag tänker framförallt på vinden, havet och de soliga somrarna i skärgården. Det här medför att jag redan kan förse mina växthus med förmånlig värme från havet.

En dröm för mig är att kunna driva växthusen med egenproducerad el från ett eget vindkraftverk. Det skulle medföra en synnerligen miljövänlig odling, något som ytterligare skulle öka den redan stora efterfrågan på mina produkter, som till exempel vårlök, rädisor och nypotatis.

Skärgården erbjuder möjlighet till både exklusivt boende och företagande. Redan etablerade företag har kanske störst chans att utvecklas och erbjuda nya arbetsplatser om kommunikationerna är stabila och säkra. Förutom inom växthus- och trädgårdsodling ser jag möjligheter även för fiskodlarna och givetvis inom boende och turism.

Fiskodlingens totala miljöbelastning bör vägas mot belastningen från andra produktionsformer och, om den är god, ges möjligheter att utvecklas. Jag har också en förhoppning om att de erfarenheter man nu gör vid Fifax i Eckerö i framtiden kan komma näringen som helhet till godo.

Turismen kan utvecklas genom att öka fokuseringen på upplevelser och speciella målgrupper, till exempel fågelskådare, fotografer, pilgrimsvandrare med flera.

Sist men inte minst ger de goda dataförbindelserna möjligheter för nya former av distansarbete. En läkare som opererar med Delet eller Skiftet som skärmbakgrund vore kanske inte så dumt!

Möjligheter till exklusivt boende, framförallt i sjönära lägen, har flera skärgårdskommuner satsat på och kan med säkerhet utvecklas vidare. Är avståndet rimligt till tätorten kan pendling kombineras med de speciella fördelar små dagis och skolor innebär för barnen. Ledig kapacitet torde finnas på flera håll. De här möjligheterna kan lyftas mer!

För att återknyta till urbaniseringstrenden: den är, hör och häpna, inte bara ett hot utan också en möjlighet för den åländska skärgården och landsbygden! I och med denna blir samhällsservicen allt svårare att upprätthålla i perifera områden överallt i Norden.

Det betyder å andra sidan att områden som fortfarande kan erbjuda god service, speciellt i vackra landskap och med måttligt avstånd till tätorten, blir mer exklusiva och attraktiva för de som önskar alternativ till det urbana samhället.

Tack vare den åländska självstyrelsen är det möjligt att upprätthålla små kommuner, god service och ett gott samarbete mellan kommuner och landskapet, möjligheter som sällan finns varken i öster eller väster.

Skärgårdskommunerna bör, gärna i samarbete med lokala entreprenörer, fortsättningsvis satsa på det bara Åland kan erbjuda: ett naturnära boende i en trygg och medbestämmande miljö!

Mikael Lundell, Vårdö 

Om inte denna kris också föranleder besparingar eller permitteringar inom landskapsregeringen, när ska det då hända? Den ena kommunen efter den andra inleder nu samarbetsförhandlingar, men inte ni?

Mariehamn är hela Ålands motor. Om landskapsregeringen vill att hela Åland ska leva måste Mariehamn och dess näringsliv få stöd. Mariehamn är det första som möter de flesta besökare då de kommer till Åland.

Båda mina föräldrar är äldre pensionärer och de besöks varannan dag av hemsjukvården. Tyvärr är det väldigt många olika personer som kommer och går vecka efter vecka (något man försökt begränsa i Sverige i vissa regioner).

Gårdagens nationalekonomiska modeller är inte fullt ut relevanta just nu. Dessutom, ju mer vi lyckas platta till kurvan över smittade och sjuka desto brantare och djupare blir kurvan nedåt för ekonomin.

I dag följer de flesta av oss rekommendationerna om att arbeta hemifrån och skolundervisningen sker på distans, många fritidsaktiviteter har paus och vi ska undvika sociala kontakter.

Vid fredagens presskonferens med fru lantrådet Thörnroos (C) vid rodret, så framkom att Finlands omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) under riksdagens frågestund hävdat att alla inresande testades för covid-19.

På Åland är gott att vara i dessa coronära tider, synes det mig!

När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. I stället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen.

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

Fler insändare