Kommentarer

Kära Jessy svaret kan bara

Kära Jessy svaret kan bara bli nej. Låt mig klargöra. För mig får du hjärtans gärna bjuda på "gratis" skollunch så länge du eller dina likar betalar detta ur egen ficka. Vi vet alla att mat är dyrt men nödvändigt. Blanda däremot inte in mina skattepengar i detta experiment. Det är föräldrarnas ansvar att barnen har mat. Det samma gäller oss som har djur, det är vårt ansvar att se till att djuren har mat. Vi som medvetet och frivilligt har undvikit att skaffa barn. Skall inte behöva betala ytterligare för mat till andras barn. Vi gör det nämligen redan och det har jag inget emot så länge det sker under terminerna. När det gäller yrkesskolor och gymnasium, kanske eleverna kan delbetala sin lunch. Detta då de håller på att bli vuxna och bör lära sig att pengar vanligen inte växer på träd. Högskolan är naturligtvis annorlunda där skall eleverna betala själva, precis som jag och många andra gjorde.

Polis och sjukvård behöver betydligt mer resurser. Det behövs mer personal för att stävja den riktning som även vårt lilla åländska samhälle går mot.

Staden behöver fler boendeplatser för äldre. Och framförallt behöver vi få till olika typer av boenden.

Angående måndagens ledare av Daniel Dahlén. Det är just det här jag som jag till olika ministrar samt skärgårdskommuner ställt frågan om deras långt gående planer för Ålands skärgård.

Att man får samma lön när man väl har blivit anställd är inte detsamma som att ha jämställda villkordå man inte kan bli anställd på grund av att kraven är skrivna för olika länder, men den skillnaden kan vi lämna därhän.

Nu vill vi i Ålands Framtid applådera stadsarkitektkontoret för att våra förslag redan nu börjar ge avtryck. Det ger oss förhoppningar om att våra andra förslag också kan vara till nytta och kommer att genomföras.

Det finns många viktiga områden inom politiken här på Åland som är jätteviktiga att jobba med. Men dock kan man inte arbeta inom alla fast man gärna under valkampanjtider lovar gröna skogar.

Regeringen har säkert haft skärgårdens bästa för ögonen när man vidtagit åtgärder i syfte att utveckla skärgårdstrafiken. Upphandlingen av de initiala etapperna för kortrutten har lyckats utomordentligt väl.

Därför ställer jag inte

upp i lagtingsvalet

2017-2018 skrev Mise om en sopreform där alla hushåll hade möjlighet att välja fyrafacks sopkärl. Det framställdes som ett val man hade.

Det åländska systemet för lönesättning inom offentlig sektor är i dag statiskt och gör liten skillnad bland de anställda individerna.

Tanken med kortruttsprojektet var väl från början att få ner kostnaderna för skärgårdstrafiken och samtidigt göra trafiken ekonomiskt- och miljömässigt mer hållbar.

Det här är vad som händer när desperationen når sin topp, sittande regering har slagit ett icke angenämt rekord. Rekord i att misslyckas.

Alla har rätt att bestämma.

Du har rätt att bestämma över dig själv.

Du har också rätt att bestämma tillsammans med andra.

Alla har rätt att känna trygghet.

Alla har rätt att må bra.

Fler insändare