Ska vi lyckas öka produktionen av el från solceller behöver vi sluta med bidrag för etablering av nya anläggningar.

Detta för att dagens anläggningar begränsas av att mikroproducenter, eller prosumenter som är den nya benämningen, inte får motsvarande ersättning som våra distributionsbolag betalar till Nordpool och liknande.

Andra länder och regioner runt omkring Åland har redan infört ett ersättningssystem som är mer marknadsanpassat och ekonomiskt intressant.

Vår elmarknad behöver få fler aktörer, stora men också små. För att locka stora behöver vi bland annat se över vår näringslagstiftning.

Framtidens elnät kommer se annorlunda ut mot dagens till den del där vi kommer att delta i produktion och lagring. Då skapar vi möjlighet till ökad produktion av det klimatvänliga sättet att producera elenergi.

Det kommer att ställas krav på våra distributionsbolag med ny teknik men det får inte vara ett argument av utvecklingen till ett klimatneutralt samhälle.

Ambitionsnivåerna av elproduktion från prosumenter behöver tydliggöras. I dag ligger produktionen på cirka 0,3 procent av den totala elproduktionen. För att öka takten behöver vi förändra dagens system till ett bättre anpassat system.

Runt om i Norden ser man på hur man ska öka takten på den gröna omställningen. Runt om i Norden och Europa började man med investeringsbidrag men har valt att utveckla systemen för att öka omställningstakten.

När det gäller regelverk finns det lagstiftning som behöver åtgärdas för att möjliggöra en förändring men det får inte vara en förhindrande åtgärd.

Mikael Staffas (Lib)

kandidat i lagtingsvalet

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare