Man borrar i skrivande stund berghål för att kontrollera bergets kvalitet för kommande tunnelbygge. Provborrningarna utförs enligt lokala medier cirka 700 meter upp på land.

Det stämmer att bergets kvalitet på land i Degerby är någorlunda bra. Förhållandena är dock totalt annorlunda i farleden som passerar Degerby. Med start cirka 30 meter utanför färjläget i Degerby löper det en stor sprickzon som går i nordsydlig riktning i åtminstone tio kilometer. Dess bredd är åtminstone 400 meter och djupet mer än 40 meter.

Sprickzonen innehåller stora håligheter innehållande naturgrus i stora mängder. Bergstrukturen är närmast att jämföras med en frusen tvättsvamp.

Hur kan jag då så säkert påstå detta? Vårt företag har gjort tre relativt stora hamn- och brobyggen inom sträckan Flisö, Degerby och Nötö.

När vi byggde Degerby färjfäste och skulle borra för bergförankringar för den yttre dykdalben råkade vi in i sprickzonen. Först var berget helt i cirka sex meter varefter det började spruta upp natursten i finfördelad fraktion genom borröret tillsammans med vatten.

Efter att försökt rengöra berghålet från naturstenen med hjälp av tryckluft uppmärksammades jag av att vattnet fullständigt kokade upp mot fyren utanför Fiskförädlingen i norr och utanför Seagrams i söder. Det var stora kaskader av luft från borrningen som kokade upp cirka 500 meter i vardera riktningen från borrpunkten. Vi tog en båt och åkte ut varvid vi noterade att hela fjärden bubblade av småbubblor förutom de två stora kaskaderna.

Hela fjärden mot Skrovsö och upp till Spettarhålet var gråfärgad av frigjord lera till följd av luft som håligheter i berget frigjorde i flera dagar efter borrningen.

Likartade upplevelser hade vi både vid byggande av Nötö bro och hamnen för fiskodlingen i Flisö.

Bengt Eriksson

Byggab

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Fler insändare