I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G. Dessutom förtalar han på helt osaklig grund Strålskyddsstiftelsen i Sverige.

Jag har sedan 2013, som pensionerad professor, noga satt mig in i forskning om strålning och hälsa, och samarbetat med Strålskyddsstiftelsen och många ledande forskare på området hälsorisker med mikrovågsstrålning från trådlös teknik.

Tvärt emot AG:s påståenden uppstår allvarliga hälso- och miljörisker av denna strålning. I emf-portal.org finns över 25.000 artiklar varav 70 procent påvisar hälsoskador. I www.bioinitiative.org sammanfattas över 5.000 artiklar. Ingen som läst in sig kan förneka dessa omfattande bevis för att strålningen är skadlig vid nu tillåtna nivåer.

”Color Charts” i BioInitiative-rapporten ovan visar att gränsvärdena är mer än 100.000 gånger för höga. Ingen forskning visar att strålningen är säker.

Strålskyddsstiftelsen gör ett kvalificerat och sakligt informationsarbete som utgår från Europarådets rekommendationer från 2011, som bygger på flera hundra vetenskapsmäns bedömningar och omfattande forskning.

Jag uppmanar alla i synnerhet föräldrar att själva studera informationen på www.stralskyddsstiftelsen.se och göra en egen bedömning av de vetenskapliga fakta som presenteras.

Europarådet uppmanade år 2011 alla medlemsländer att starta breda informationskampanjer om riskerna med strålningen från trådlös teknik, med fokus på barns särskilda känslighet, samt verka för att skydda människor bättre genom skärpta gränsvärden. Läs råden på internet: ”COE Resolution 1815”.

Därtill har 252 vetenskapsmän i EMF Scientist Appeal (www.emfscientist.org) konstaterat att det finns växande belägg för allvarliga hälsorisker som DNA-skador, oxidativ stress, cancer, skadlig påverkan på hjärnan och den psykiska hälsan. De uppmanar också alla länder att starta breda informationskampanjer om riskerna även riktat till läkarkåren samt att skydda människor bättre genom skärpta gränsvärden.

Över 260 vetenskapsmän och läkare (varav 60 professorer) begär i 5G-appellen (www.5gappeal.eu) att 5G stoppas på grund av ”allvarliga potentiella konsekvenser för människors hälsa” och miljön. 5G ökar mikrovågsstrålningen massivt. Forskarna konstaterar att de elpulser som telekombolagen avser sända ut kan skada hud, hjärna och inre organ och att det kan vara ”farligt” att vistas nära sändare.

Skulle alla dessa 260 har fel? Ingen forskning visar att 5G kan startas utan att orsaka allvarliga skador för människors hälsa och miljö. Därför strider 5G mot konventioner om mänskliga rättigheter, om barns rättigheter och förbud mot experiment med människor.

Rainer Nyberg

professor emeritus

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Fler insändare