Den 27 december var vi som vanligt på väg till Finland för att fira nyår i Korpo. På eftermiddagen drabbades jag av det som med ett mycket tydligt beskrivande namn kallas vinterkräksjukan.

Jag ringde till Viking Line och berättade att vi var tvungna att ställa in resan men att jag hoppades sjukan skulle gå över snabbt och bad om att få resa den 28 i stället. Till min förvåning gick det inte att föra över vår biljett, men överoptimistisk som jag var beställde och betalade jag en ny resa till den 28.

Följande dag stod det alldeles klart att någon resa inte var tänkbar. Jag fick igen ringa till Viking Line och fick veta att en resa måste avbokas 24 timmar innan resan; möjligen kunde man få fem procent av resans pris tillbaka. Vinterkräksjukan anmäler inte sin ankomst 24 timmar innan den slår till, den slår till utan att varsla!

Jag frågade om ett läkarintyg skulle hjälpa och fick ett jakande svar. Min man som är pensionerad läkare skrev ett intyg och jag skickade in det. Jag fick ett svar som sa att intyget inte dög eftersom det inte hade ”tjänsteställets uppgifter och logga”.

Förstår jag det rätt borde jag ha gått till ett överfullt väntrum på en vårdcentral för att få ett intyg på att min mycket enkelt diagnosticerade och mycket smittsamma sjukdom verkligen var vinterkräksjuka. Jag tror inte att jag skulle blivit populär i det väntrummet!

I över 50 år har jag åkt av och an med Viking Line, alltid reguljärt, ungefär tio resor om året. Jag har alltid varit mycket nöjd med bemötande och känt mig hemma på båtarna. Nu sitter jag med två betalda resor som jag inte kan använda. Jag har aldrig begärt pengarna tillbaka utan att få använda de resor jag betalt och på grund av akut sjukdom inte kunnat göra.

Tuva-Stina Lindén

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör på Viking Line, svarar: Vinterkräksjuka är en besvärlig åkomma och dessutom ytterst smittsam. Vi ber Tuva-Stina Lindén ringa upp avdelningschef Pia Nordberg på vår feedback-avdelning, telefon 018-27000, så reder vi upp det skedda.

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare